Dane takie zostały przedstawione w poniedziałek w Brukseli podczas unijnej konferencja wysokiego szczebla na temat dyskryminacji ze względu na orientację seksualną.

Najlepiej w Szwecji, najgorzej na Słowacji

Z raportu wynika, że podejście do tego zagadnienia w  krajach członkowskich Unii Europejskiej jest zróżnicowane. W Szwecji aż 98 proc. społeczeństwa zgadza się ze stwierdzeniem, że geje, lesbijki i osoby biseksualne powinny cieszyć się tymi samymi prawami, co osoby heteroseksualne, natomiast na Słowacji takiego zdania jest 31 proc. badanych. 59 proc. Słowaków jest przeciwko przyznawaniu tych samych praw osobom z mniejszości seksualnych, co reszcie społeczeństwa.

 


Polska jest szósta od końca w tym zestawieniu. Społeczeństwo jest podzielone niemal na pół w tej kwestii - 49 proc. uważa, że osoby homo- i biseksualne powinny mieć te same prawa, co reszta społeczeństwa, natomiast 45 proc. kompletnie się z tym poglądem nie zgadza; 6 proc. nie ma zdania.

Niski poziom zgodny na równouprawnienie jest niski również w Rumunii, Bułgarii, Chorwacji, na Węgrzech i Łotwie - od 38 do 49 proc. badanych w tych krajach uważa, że mniejszościom seksualnym należą się takie same prawa.
Natomiast najwyższy odsetek deklaracji równościowych poza Szwecją występuje w Holandii (97 proc. za równością praw, 3 proc. przeciw), w Hiszpanii (91 proc.), w Wielkiej Brytanii (90 proc.), Danii (89 proc.) czy Niemczech (88 proc.).

Rośnie zgoda na małżeństwa par jednopłciowych

Z badania wynika, że ponad 2/3 mieszkańców Unii Europejskiej (69 proc.) uważa, że małżeństwa jednopłciowe powinny być dozwolone w Europie. Przeciwnego zdania jest co czwarty ankietowany (26 proc.) W Polsce opowiada się za tym 45 proc., a 50 proc. 
Najniższa zgoda na małżeństwa jednopłciowe występuje w Bułgarii (16 proc.), przed którą są Słowacja (20 proc.), Łotwa (24 proc.), Rumunia (29 proc.), Litwa (30 proc.), Węgry (33 proc.), Cypr (36 proc.), Grecja (39 proc.), Chorwacja (39 proc.) oraz Estonia (41 proc.).
Z kolei za wysokim społecznym przyzwoleniem na małżeństwa jednopłciowe, są społeczeństwa Europy Zachodniej. Np. w Holandii i Szwecji 92 proc. badanych podpisuje się pod stwierdzeniem, że małżeństwa jednopłciowe powinny być w Europie dozwolone.

Coraz więcej tolerancji

Autorzy badania podkreślają, że od 2015 roku wskaźniki tolerancji dla mniejszości seksualnych poszły w UE w górę. W Polsce pomiędzy 2015 a 2019 rokiem w podejściu do przyznawania tych samych praw nastąpił wzrost o 12 punktów procentowych. Natomiast za o 17 punktów procentowych zwiększyło się przyzwolenie na małżeństwa jednopłciowe.