Jak poinformował resort na swojej stronie internetowej, do jego zadań będzie należało m.in. opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie ochrony zwierząt oraz dobrostanu zwierząt oraz analiza, ocena i monitorowanie już funkcjonowania w tym zakresie przepisów.

Pełnomocnik będzie również identyfikował najważniejsze problemy w sferze, za którą odpowiada oraz przedstawiał propozycje ich rozwiązania. Do zadań pełnomocnika należy także współpraca z organizacjami społecznymi, z organizacjami zrzeszającymi rolników i hodowców zwierząt oraz z jednostkami samorządu terytorialnego. W zakresie kompetencji pełnomocnika jest  także promowanie pozytywnych zachowań wobec zwierząt.

Wojciech Albert Kurkowski z wykształcenia jest aktorem, od wielu lat związany jest ze zwierzętami, jako hodowca, ekspert i sędzia felinologiczny, autor książek o zwierzętach oraz redaktor naczelny miesięcznika KOT. 

Czytaj: Kuszlewicz: Prawa zwierząt w Polsce wciąż lekceważone>>