Organizacja Narodów Zjednoczonych obchodzi 75. rocznicę powstania w czasie, w którym światem wstrząsnął globalny kryzys zdrowotny o poważnych skutkach społecznych i gospodarczych. W tym jubileuszowym roku ONZ stworzyła platformę do ogólnoświatowej rozmowy, aby to ludzie, członkowie międzynarodowej wspólnoty, wskazali priorytety do działania na najbliższe lata. Taka forma dialogu i debaty nad wspólnymi celami odzwierciedla istotę globalnej solidarności, która leży u podstaw całego systemu ONZ. To także te wartości stanowią główną oś flagowego programu United Nations Association Poland - Stowarzyszenia Narodów Zjednoczonych w Polsce: „Polska 3D: Debata, Dyplomacja, Dialog”.

Promocja idei Narodów Zjednoczonych w Polsce

United Nations Association Poland (UNAP) realizuje projekty wspierające i upowszechniające wiedzę na temat ONZ i roli Polski w tej organizacji. Międzynarodowy charakter działalności UNAP podkreśla fakt, że w każdym państwie członkowskim ONZ może istnieć tylko jedno oficjalne stowarzyszenie – należą one do Światowej Federacji Stowarzyszeń ONZ. Przynależność do Światowej Federacji Stowarzyszeń ONZ, oprócz wspierania i upowszechniania działalności ONZ, to również możliwość dla kraju bycia w centrum wydarzeń międzynarodowych. W mijającym roku, Światowa Federacja Stowarzyszeń ONZ była gospodarzem debat wyborczych, w których brały udział państwa członkowskie - kandydaci na niestałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ w kadencji 2021-2022.

Czytaj: ONZ: Polska będzie przez 2 lata członkiem Rady Praw Człowieka>>
 

Choć oczywiście warto również podkreślać fakt, że Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło rezolucję wyrażającą uznanie dla stowarzyszeń na rzecz promowania programów i pracy Organizacji oraz że jedną z działaczek Światowej Federacji Stowarzyszeń ONZ była sama Eleanor Roosevelt, istotne jest, by wybrzmiało także praktyczne znaczenie działalności UNAP dla promowania wartości demokratycznych oraz szeroko rozumianego dialogu.

 

POLECAMY

Debata o bezpieczeństw, demokracji, prawie

Program „Polska 3D: Debata, Dyplomacja, Dialog” nieprzypadkowo koncentruje swoje projekty wokół trzech pojęć stanowiących podstawę dla wzmacniania społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, jak również dla silnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej. Debata, jako pierwszy z filarów programu, wydaje się uznanym w porządkach demokratycznych środkiem współdecydowania - instytucja konsultacji społecznych i publicznych w procesie legislacyjnym, debata sejmowa, czy też debaty przedwyborcze są przykładami instrumentów mających gwarantować skuteczną partycypację wszystkich zainteresowanych.

Praktyka jednak różni się od teorii i okazuje się, że nawet w codziennych sytuacjach debata może stanowić wyzwanie – zazwyczaj, co naturalne, pozostajemy w grupach ludzi, którzy podzielają nasze poglądy. Coraz częściej, między innymi za sprawą algorytmów platform społecznościowych, zdarza się nam otaczać się informacjami, które potwierdzają nasze założenia, a skonfrontowani z odmiennym zdaniem przyjmujemy postawę obronną. W odpowiedzi na te wyzwania, obejmując funkcję Koordynatorki Programu moim celem jest, aby Program „Polska 3D” tworzył przestrzeń dla debaty, którą niezależnie od wybranego tematu łączyć będzie wspólny mianownik – szacunek dla drugiego człowieka.

Prawa człowieka, dyplomacja, rozwój

Mnogość podejmowanych tematów wynika z ambitnych priorytetów działania ONZ – wiele z nich było przedmiotem rozmów przeprowadzanych z dyplomatami i politykami w ramach projektu „Z przewodnikiem przez świat” realizowanym dotychczas w Programie „Polska 3D: Debata, Dyplomacja, Dialog”. Do tej pory w ramach cyklu przeprowadzano blisko 40 rozmów, a gośćmi byli między innymi Zeid Raad Al Hussein - Wysoki komisarz Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka w latach 2014-2018, Jan Eliasson - zastępca Sekretarza Generalnego ONZ w latach 2012-2016 i dr Paloma Cuchi – przedstawicielka WHO w Polsce.

Jedną z kwestii cieszących się dużym zainteresowaniem przy okazji rozmów w ramach Programu są zagadnienia dotyczące ścieżki kariery w dyplomacji. Projekty realizowane przez UNAP mają dużą liczbę młodych odbiorców, którzy są pełni motywacji w dążeniu do realizacji zawodowych planów związanych ze środowiskiem międzynarodowym. Rozmowy z uznanymi profesjonalistami są więc idealną okazją do inspiracji w planowaniu przyszłości zawodowej w tej dziedzinie. Rozmowy w ramach Programu stanowią też doskonały przykład tego, że nowocześni liderzy chętnie dzielą się swoją wiedzą i doświadczeniem z innymi, będąc nie tylko autorytetami, ale także mentorami dla rosnącego w siłę społeczeństwa obywatelskiego.

Koordynacja Programu „Polska 3D: Debata, Dyplomacja, Dialog” umożliwia podejmowanie decyzji związanych z kontynuacją projektów i planowaniem kolejnych form aktywności promującej wartości ONZ. Kluczowym, w mojej opinii, sposobem mówienia o dyplomacji, jest dostrzeżenie jej ewolucji. Dyplomacja to nie tylko oficjalne spotkania, podręcznikowa zasada wzajemności, czy pojęcie immunitetu. Coraz więcej aktywności w środowisku międzynarodowym określanych jest mianem dyplomacji, a obok państw, będących dotychczas głównymi jej podmiotami, pojawiają się dyplomatycznie aktywne regiony, a nawet miasta. Cyberdyplomacja, czy też dyplomacja medyczna to tylko przykłady pojęć, które warto szerzej poruszyć w ramach Programu.

Dialog i społeczeństwo obywatelskie

Kwestie debaty i dyplomacji są nieodłącznie związane z dialogiem. W ramach realizowanych projektów, Program „Polska 3D” stwarza przestrzeń wzmacniającą aktywność społeczeństwa obywatelskiego, jednocześnie upowszechniając wiedzę na temat ONZ. Przykładowym mechanizmem dialogu, mającym na celu ochronę praw człowieka jest Powszechny Przegląd Okresowy (Universal Periodic Review) monitorujący stan przestrzegania praw człowieka w poszczególnych krajach. UPR to procedura, której każde z państw członkowskich poddaje się raz na kilka lat (w przypadku Polski to już trzeci cykl).

Rekomendacje wystosowane przez poszczególne państwa są następnie przyjmowane przez Radę Praw Człowieka ONZ i stanowią doskonałe podsumowanie tego, jak postrzegany jest stan ochrony praw człowieka w danym kraju. Choć ten mechanizm pewnego rodzaju dialogu funkcjonuje od 2005 roku, wciąż wydaje się dość rzadko przywoływany w Polsce jako źródło informacji o stanie praw człowieka. Moim celem w ramach Programu „Polska 3D: Debata, Dyplomacja, Dialog” jest upowszechnienie wiedzy o tym i innych mechanizmach ONZ w taki sposób, by mogły być one efektywnie wykorzystywane, co przyczyni się do wzmocnienia ochrony z nich wynikającej.

Nie ma pokoju bez rozwoju i praw człowieka

Kofi Annan, były Sekretarz Generalny ONZ i laureat Pokojowej Nagrody Nobla powiedział, że pokój, rozwój i prawa człowieka to trzy oblicza tej samej rzeczywistości – nie ma pokoju bez rozwoju, nie ma rozwoju bez pokoju, a żadne z nich nie może istnieć bez praw człowieka.

Wzajemne uzupełnianie się tych wartości będzie w Programie „Polska 3D: Debata, Dyplomacja, Dialog” wyznaczać obszary działań tworzących przestrzeń do otwartego dialogu i ukazania znaczenia dyplomacji publicznej i kulturalnej na arenie międzynarodowej. Program zamierzam realizować zgodnie z przekonaniem, że efektywna dyplomacja czerpie z tradycji to, co najlepsze, jednocześnie adaptując się do współczesności.

Martyna Krzysztofińska, prawniczka z Kancelarii Barabasz Dębska adwokaci Sp.p., koordynatorka programu