Od początku października do wszystkich instytucji przyznających świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji wpłynęło 672,7 tys. wniosków, najwięcej – bo dokładnie 469,275 tys. – do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Najczęściej o świadczenie wnioskowały osoby powyżej 75 lat i w wieku od 26-59 lat, przeważnie kobiety.

ZUS świadczenie przyznał już 231.605 tys. osobom. Większość z nich (62 proc.) będzie otrzymywała świadczenie w pełnej wysokości, czyli 500 zł. Świadczenia od 400 do 499 zł stanowiły 8 proc., po 9 proc. w przedziałach 300-399 zł i 200-299 zł. Zakład wypłacił już 184 tys. świadczeń.

- Wprowadzenie tzw. 500 plus dla osób niesamodzielnych było ogromnym wyzwaniem dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Dziś jednak mogę powiedzieć już, że udało nam się zrealizować to zadanie – podkreśliła prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska. Zwróciła uwagę, że wraz z wprowadzeniem nowego świadczenia rośnie liczba osób odwiedzających placówki ZUS.

- W naszych placówkach doradcy emerytalni obsłużyli 2.756.713 klientów. Na naszej infolinii obsłużyliśmy 55.474 połączenia, z czego 40 proc. połączeń dotyczyło przepisów i warunków przyznania świadczenia uzupełniającego – dodała prezes ZUS.

Kiedy ZUS odmówi świadczenia?

ZUS wydał też nieco ponad 34 tys. decyzji odmownych. Przede wszystkim ze względu na brak niezdolności do samodzielnej egzystencji (75 proc.), przekroczenie kryterium 1600 zł (24 proc.), mieszkanie za granicą (73 decyzje), przebywanie w zakładzie karnym (20 decyzji) i wiek poniżej 18 lat (48 decyzji).

 

Od marca 2020 zmiany

Obecnie o świadczenie uzupełniające do 500 zł mogą wystąpić osoby, które ukończyły 18 lat i są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a suma przysługujących im świadczeń z funduszy publicznych nie przekracza 1600 zł. Przy wypłacie dodatku obowiązuje zasada złotówka za złotówkę. Przykładowo, jeżeli suma obecnie pobieranych świadczeń wynosi 1200 zł, to świadczenie uzupełniające jest przyznawane w kwocie 400 zł. Z kolei jeśli suma świadczeń ze środków publicznych wynosi 1500 zł, to osoba uprawniona otrzymuje 100 zł.

Czytaj też: Wniosek o 500+ dla niesamodzielnych także online >

W minionym tygodniu Sejm uchwalił nowelizację, która podwyższa próg uprawniający do wypłaty świadczenia dla niesamodzielnych z 1600 zł do 1700 zł. W konsekwencji osoby pobierające obecnie świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w wysokości 500 zł, po 1 marca br. będą je pobierać nadal w takiej wysokości.

Dla pozostałych świadczeniobiorców takie rozwiązanie oznacza wzrost obecnie pobieranego świadczenia o 30 zł (dzieje się tak, ponieważ od marca emerytury i renty wzrosną o co najmniej 70 zł brutto). Osoby, które już otrzymują świadczenie dla niesamodzielnych, nie będą musiały składać ponownych wniosków – świadczenie zostanie im podwyższone automatycznie.