Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego proponuje bankom, by wychodziły z propozycjami pozasądowych ugód, które byłyby realną alternatywą do ścieżki sądowej. Punktem wyjścia miałby być typowy kredyt złotowy oprocentowany o polską stawkę WIBOR powiększoną o marżę stosowaną dla kredytów złotowych w czasie, w którym udzielony został kredyt walutowy. W mojej ocenie takie rozwiązania mogą być tylko pozornie korzystne dla kredytobiorców.

Czytaj: KNF zachęca banki do ugód w sprawie kredytów frankowych>>

Porozumienie i przewalutowanie

Przewodniczący KNF zaproponował model porozumienia, który miałby opierać się na zmianie umowy na kredyt złotowy. Nie są jednak znane dokładne szczegóły tej „zmiany”. Dotychczas  oferowane propozycje, zakładały niewielką ogólną korzyść kredytobiorców w zestawieniu z korzyściami, jakie można osiągnąć w procesie sądowym.

„Przewalutowanie” kredytu CHF na złotówki będzie skutkowało zastosowaniem stopy referencyjnej WIBOR, czyli wyższe oprocentowanie w zamian za brak waloryzacji kursem CHF. W związku z tym zabiegiem, comiesięczna wysokość raty kredytowej wzrośnie. 

Założeniem KNF jest, aby podpisanie ugody z Bankiem prowadziło do zmniejszenia sporów sądowych. Słowem - zawarcie ugody może w konsekwencji uniemożliwić proces o unieważnienie umowy kredytowej. Korzyści z tytułu unieważnienia umowy, są zaś większe niż te wynikające z ugody.

Propozycja zakłada przeliczenie kredytów tak, jakby od początku były złotowymi. Powstanie wówczas pewna nadpłata, do zwrotu kredytobiorcom. Pojawia się więc pytanie, czy Banki będą zainteresowane zwrotem owych nadpłat."

Czytaj w LEX: Konstruowanie roszczenia w pozwie frankowym – zagadnienia praktyczne >

Przewalutowanie nie musi być korzystne

Należy bowiem zwrócić uwagę, na kilka istotnych kwestie:

  1. Jakkolwiek przewalutowanie kredytu powiązanego kursem CHF na kredyt złotowy ma nastąpić z założenia po kursie niższym, niż kurs publikowany w tabelach Banku, czy też przez NBP, to jednak istotne jest, na jakim poziomie ten kurs zostanie ustalony. Jeśli kurs będzie niższy choćby o złotówkę, ogólna korzyść kredytobiorców może być i tak niewielka w zestawieniu choćby z korzyściami, jakie można osiągnąć w procesie sądowym.
  2. Przewalutowanie kredytu CHF na złotówki, będzie skutkowało zastosowaniem do takiego kredytu stopy referencyjnej WIBOR. Oprocentowanie to jest wyższe od stawek LIBOR (Libor aktualnie jest ujemny), w związku z czym, comiesięczna wysokość raty kredytowej wzrośnie.
  3. Założeniem KNF jest, aby podpisanie ugody z Bankiem prowadziło do zmniejszenia sporów sądowych. Słowem - zawarcie ugody może w konsekwencji uniemożliwić proces o unieważnienie umowy kredytowej. Korzyści z tytułu unieważnienia umowy, są zaś wyższe.
  4. Nie są znane zasady, wg których wyliczana będzie wysokość nadpłaty zwracana Klientom. Już dziś jednak można zakładać, że będą to kwoty niższe, niż te, które można wyegzekwować w procesie sądowym.

Z doświadczenia wiemy, iż już przed propozycją KNF, niektóre z banków oferowały klientom przewalutowanie kredytu na złotówki. Choć z pozoru propozycje te były korzystne, to jednak w ogólnym zestawieniu zysków i strat, to klient tracił.

Czytaj także: Konieczny: To sądy, a nie KNF wymuszą ugody z frankowiczami>>
Czytaj w LEX: Wysokość roszczenia dochodzonego na gruncie umowy kredytu frankowego >

Doradzam więc szczególną uwagę na wszelkie propozycje Banków i sugerujemy, aby każdą taką propozycję skonsultować z prawnikiem, który oceni, czy warunki ugody są korzystne i jakie niosą za sobą skutki finansowe. Pamiętajmy, że bank to w dalszym ciągu instytucja finansowa, która musi zarabiać. Zwiększająca się zaś stale liczba unieważnianych umów w sądach mówi sama za siebie.

Czytaj w LEX: Wartość przedmiotu sporu przy roszczeniach wynikających z kredytów frankowych >

Takie ugody mogą zamykać frankowiczom drogę sądową, a w tym roku kredytobiorcy, którzy podejmują sądowne spory z bankami, wygrywają 88 proc. spraw. W 75 proc. orzeczeń sądy uznały nieważność umów kredytowych. 

Autorka:  radca prawny Paulina Piekarska E-Kancelaria Grupa Prawno-Finansowa Sp. z o.o.

Czytaj w LEX: Wady prawne umów kredytów denominowanych/indeksowanych >