To już drugie wydanie kalendarza "12 lekcji o konstytucji", wydanego przez Wolters Kluwer Polska, a przygotowanego wspólnie przez prawników z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza i grafików z poznańskiego Uniwersytetu Artystycznego. To efekt projektu naukowo-edukacyjnego realizowanego w ramach współpracy zespołów kierowanych przez prof. Lucynę Talejko-Kwiatkowską i dr Agatę Kulczyk z Pracowni Grafiki Informacyjnej UAP oraz prof. Pawła Wilińskiego z Katedry Postępowania Karnego UAM. 


Kalendarz 2019 Jak podkreślają uczestnicy projektu, głównym jego celem było stworzenie przestrzeni do współdziałania grafików i prawników oraz poszukiwanie graficznej formy przekazu dla treści związanych z prawem. W efekcie powstało 12 graficzno-opisowych "lekcji', które mogą stanowić narzędzie edukacyjne i źródło informacji dla wszystkich poszukujących wiedzy o Konstytucji i jej znaczeniu w codziennym życiu. 

W 2018 prawa i wolności osobiste

Kalendarz na 2018 rok poświęcony został najważniejszym konstytucyjnym wolnościom i prawom osobistym. Cykl obejmował takie tematy jak prawo do ochrony, życia, nietykalność osobista i wolność osobista, prawo do obrony i domniemanie niewinności, prawo do równego traktowania przez władze, prawo do sądu, prawo do prywatności, wolność komunikowania się, nienaruszalność mieszkania, prawo do informacji, wolność poruszania się, wolność sumienia i religii, wolność wyrażania poglądów.

Jak podkreślali autorzy kalendarza, wybór tematów na poszczególne jego strony był subiektywną decyzją organizatorów. A prof.  Wiliński stwierdził wtedy, że temat Konstytucji i praw obywatelskich nasunął się w sposób oczywisty w kontekście toczących się kraju debat.

W 2019 r. prawa i wolności polityczne

W kalendarzu na 2019 rok tematem przewodnim są wynikające z Konstytucji prawa podstawowe i polityczne. - Wydawało nam się, że naturalną koleją rzeczy jest pójść na przeciwległy kraniec tego katalogu, czyli w sferę praw jednostki, czyli właśnie praw podstawowych i politycznych. A drugi powód był taki, że uznaliśmy, że ludzie mają coraz większą świadomość tych praw i przykładają do nich coraz większą wagę. W każdym razie widać potrzebę dyskutowania o nich - mówi prof. Wiliński.

Kalendarz 2019 Kolejne infografiki omawiają takie tematy jak zasada nienaruszalności i poszanowania godności człowieka, zasada ochrony i poszanowania wolności człowieka, zasada równości kobiet i mężczyzn, zasada powszechności korzystania z praw i wolności, zakaz stosowania tortur oraz okrutnego, nieludzkiego lub poniżającego traktowania, wolność zgromadzeń, wolność zrzeszania się w związkach zawodowych i organizacjach pracodawców, prawo równego dostępu do służby publicznej, prawo dostępu do informacji publicznej, prawo udziału w wyborach i referendum, prawo składania petycji, wniosków i skarg. 

Można graficznie mówić o prawie

Każdy temat opracowany jest w formie graficznej, a jej uzupełnieniem są, na odwrocie każdej infografiki, syntetyczne opisy oddające istotę omawianych praw. - Naszym zamierzeniem było stworzenie wypowiedzi krótkich, jasnych i zrozumiałych dla każdego zainteresowanego tematyką - deklarują autorzy kalendarza.  - Na początku naszej pracy zastanawialiśmy się, czy to w ogóle jest możliwe, czy to się uda. A nawet jeśli nam się to wyda możliwe, to czy będzie to tak samo czytelne dla odbiorców. Ale okazało się, że odbiór tego kalendarza jest bardzo pozytywny. Ludzie oglądali grafiki z kalendarza w tego roku i mówili, że to całkiem fajne, że wiadomo o co chodzi. Udało się te problemy pokazać w krótkiej formie, ale przekaz był dla ludzi czytelny. Okazało się, że to się sprawdza - podkreśla prof. Paweł Wiliński.