Zmiana, której wejście w życie zaplanowano na 1 stycznia 2019 roku, ma skończyć z masowym przekręcaniem liczników w samochodach wystawianych na sprzedaż. Z szacunków wynika, że obecnie nawet 20 proc. oferowanych do sprzedaży samochodów ma cofnięte liczniki od 10 do 40 proc. faktycznie przejechanych kilometrów, ale jaka jest rzeczywista skala tego oszustwa, nikt nie wie.

Każda próba oszustwa na liczniku będzie karana

W porządku wtorkowych obrad rządu znaleźćsie ma nowelizacja ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz ustawy Kodeks karny, która wprowadzi penalizację ingerencji w stan licznika samochodowego. Chodzi m.in. o zmianę wskazań stanu licznika, ingerencję w prawidłowość pomiaru, dokonanie wymiany licznika przebiegu całkowitego pojazdu wbrew przepisom ustawy i niezawiadomienie stacji kontroli pojazdów o wymianie licznika. Zgodnie z proponowanymi przepisami, za każde "przekręcenie" licznika będzie grozić od trzech miesięcy do pięciu lat więzienia. Karze podlegać będą zarówno zlecający oszustwo, jak i wykonawcy.

Czytaj też: Strefy czystego powietrza nie dla rowerów, ale Polska dla diesli >

Nowe uprawnienia dla diagnostów

Diagności będą mieli obowiązek m.in. sprawdzania nowo wymienionych liczników, pobierania opłat, przekazywania wskazania nowo zamontowanego licznika do centralnej ewidencji pojazdów. Ponadto diagnosta będzie miał prawo zatrzymania dowodu rejestracyjnego w przypadku, gdy licznik nie odmierza przebiegu pojazdu w jednostkach miary właściwych dla tego rodzaju pojazdu, odczyt wskazania tego licznika wraz z jednostką miary nie jest możliwy lub właściciel pojazdu nie złożył pisemnego oświadczenia o dacie wymiany licznika.

Czytaj też: Holowania nie było, to i płacić nie trzeba >

Policja zanotuje stan licznika przy każdej kontroli

Stan licznika będzie spisywany już nie tylko raz w roku, w trakcie obowiązkowego badania technicznego. Służby będą miały obowiązek spisywania tych danych podczas każdej, nawet rutynowej kontroli drogowej.

Po przyjęciu projektu przez rząd, trafi on do prac w Sejmie. Planowany termin wejścia w życie nowelizacji kodeksu karnego to 1 stycznia 2019 roku, a Prawa o ruchu drogowym - 1 stycznia 2020 roku.