Ministerstwo Sprawiedliwości w kontekście tego projektu zwraca uwagę na prewencyjne znczenie tego projektu, bo z jego danych wynika, że  nawet co drugi skazany wraca do więzienia. - Organizacje pozarządowe prowadzą hostele dla byłych więźniów, ale jest ich za mało. Dlatego Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowuje nowe rozwiązania - czytamy w jednym z materiałów zapowiadających prace nad projektem. 

Warto przeczytać: Co dalej? - portal internetowy wspiera byłych więźniów

Rzecznik praw obywatelskich z zainteresowaniem przyjął podjęcie prac nad tym projektem przez Służbę Więzienną. Uznał go za nowatorskie rozwiązanie, ale zwrócił się do zastępcy dyrektora generalnego Służby Więziennej z pytaniami o szczegóły projektu.
RPO chciałby wiedzieć ile hosteli zostanie wybudowanych, na terenie jednostek więziennych lub poza nimi, jakie funkcje będą spełniać, kto będzie nimi zarządzać (Służba Więzienna czy podmiot zewnętrzny), a także jaka kategoria osób będzie mogła być skierowana do hostelu (skazany, czy osoba zwolniona po odbyciu kary). Według Rzecznika istotne jst też, kto będzie decydował o skierowaniu określonej osoby do hostelu.