Osoby niepełnosprawne ruchowo chodzą do szkoły, pracy, ale i także ze względu na swój stan zdrowia często wymagają stałych kontaktów z lekarzami, ośrodkami rehabilitacji, co wymaga mobilności. Auta dla nich wymagają jednak specjalnych dostosowań i są drogie. Na początku roku Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych, zapowiadał, że osoby niepełnosprawne zyskają takie wsparcie, a szczegóły będą znane w pierwszym kwartale. Szczegółów wciąż nie ma, ale Paweł Wdówik potwierdził w lipcu, że jego biuro już współpracuje z PFRON w tej sprawie. 

Czytaj również: PFRON nie pomoże przy zakupie auta, ale da pieniądze na dostosowanie posiadanego >>

Czytaj też: Orzecznictwo o niepełnosprawności - poradnik na przykładach >>>

 

Ruszy program samochodowy

Wiceminister Paweł Wdówik, pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych w odpowiedzi na interpelację grupy posłów (nr 34325 z 22 lipca br.) dotyczącej otrzymania bezzwrotnej dotacji na zakup samochodu przez osoby z niepełnosprawnością, potwierdził, że rząd planuje wprowadzenie tej formy wsparcia.

- Utworzony został pakiet dodatkowych instrumentów wsparcia osób z niepełnosprawnościami „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” obejmujący działania z zakresu rehabilitacji społecznej, zawodowej i leczniczej. Środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na „Program samochodowy”, którego celem jest zaopatrzenie w adekwatne środki transportu osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, wymagających specjalistycznego środka transportu w celu przemieszczania się – napisał wiceminister Wdówik.

Czytaj też: Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – komentarz praktyczny >>>

Na razie to jedyna szczegółowa informacja o tym, kto mógłby otrzymać dofinansowanie na zakup samochodu. Programu „Samodzielność-Aktywność-Mobilność!” realizowany jest przez Polski Fundusz  Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).  - Przedsięwzięcia w ramach tej inicjatywy są wdrażane kolejno. Aktualnie opracowywane są dodatkowe elementy pakietu, m.in. obejmujące możliwość uzyskania dofinansowania do zakupu samochodu osobowego, lecz Rada Nadzorcza PFRON nie zatwierdziła jeszcze takiego programu – informuje nas rzeczniczka Funduszu Małgorzata Gaj.  Jak dodaje, trwają jeszcze niezbędne konsultacje i uzgodnienia w porozumieniu z Biurem Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych.

Sprawdź też: Małecka-Łyszczek Magdalena, Mędrzycki Radosław "Osoby ubogie, niepełnosprawne i bezdomne w systemie pomocy społecznej" >>>

Dofinansowanie do zakupu auta zachętą do aktywności zawodowej

Dotąd PFRON trzykrotnie udzielał pomocy przy zakupie samochodu osobom niepełnosprawnym: w 1996 r. w ramach „Programu samochodowego”, w latach 1999-2002 poprzez program „PEGAZ” i w latach 2007-2008 w programie „Sprawny dojazd”.

- Skorzystałam z dofinansowania do zakupu samochodu z PFRON w ramach programu realizowanego w latach 2007-2008. Bardzo mi to pomogło w codziennych dojazdach do pracy i ułatwiło funkcjonowanie – przyznaje Joanna, mieszkanka Warszawy. Po przebytej w dzieciństwie chorobie ma problemy z poruszaniem się.  Z kolei Adrian, który po wypadku porusza się na wózku, mówi, że  z niezbyt wysokiej pensji przy wciąż rosnących cenach wszystkiego nie stać mnie na zakup nawet używanego wieloletniego samochodu.  Codziennie dojeżdża 11 kilometrów do pracy w pobliskim miasteczku, jest sprzedawcą. Ma szczęście, bo w jego miejscowości kursuje niskopodłogowy autobus. Jednak taka sytuacja to rzadkość. - Zakup auta z dofinansowanie na pewno bardzo by mi pomógł w samodzielnym życiu - dodaje. I okazuje się, że wkrótce będzie miał taką możliwość.

Posłowie Porozumienia: Stanisław Bukowiec, Iwona Michałek, Michał Wypij, Magdalena Sroka autorzy interpelacji, zwracają uwagę, że pomoc finansowa PFRON w zakupie własnego środka transportu jest niezmiernie ważna z powodu niższej niż przeciętna dochodowości gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych, a ponadto: wysokich kosztów związanych z leczeniem i rehabilitacją, a także zakupem przedmiotów ortopedycznych oraz sprzętu rehabilitacyjnego. - W obecnej chwili dodatkowym obciążeniem dla tych osób jest szybki wzrost cen i usług związanych z wysoką inflacją – piszą posłowie w interpelacji do ministra rodziny i polityki społecznej. Podsumowując, przyznanie bezzwrotnej dotacji na zakup własnego środka lokomocji stanowi ogromną zachętę dla osób niepełnosprawnych do podejmowania aktywności zawodowej, jak i społecznej zamiast biernego egzystowania wyłącznie w charakterze odbiorcy świadczeń socjalnych, który to wizerunek utrwala w świadomości społeczeństwa, w tym potencjalnych pracodawców – model segregacyjny oparty na wykluczeniu osób niepełnosprawnych z codziennego aktywnego życia - czytamy w interpelacji. To w odpowiedzi na nią Paweł Wdówik przyznał, że program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” zostanie uzupełniony o dotacje na zakup auta.

Co przysługuje osobom niepełnosprawnym obecnie?

Aktualnie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” osoba z niepełnosprawnością może uzyskać pomoc finansową na zakup i montaż oprzyrządowania do posiadanego samochodu. Mogą ją otrzymać osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności ruchowej lub słuchu. Kwota wsparcia dla osób niepełnosprawnych ruchowo wynosi do 10 tys. zł, a dla osób z niepełnosprawnością słuchu 4 tys. zł. Z tej pomocy mogą też skorzystać opiekunowie dzieci do 16. roku życia z niepełnosprawnością ruchową.

W ramach „Aktywnego samorządu” osoba niepełnosprawna może także otrzymać pomoc:

  • w uzyskaniu prawa jazdy (Obszar A, Zadania: 2 i 3), która adresowana jest do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z niepełnosprawnością ruchu lub słuchu (w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego),
  • w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Obszar C, Zadanie 1),
  • w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (Obszar C, Zadanie 5),
  • w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Obszar C, Zadanie 2).

 

Pomoc dla placówek i na usługę  door-to-door

„Program wyrównywania różnic między regionami III” (Obszar D) przewiduje, że pomoc na zakup samochodu typu mikrobus lub autobus na potrzeby osób pod ich opieką mogą uzyskać:

  • placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,
  • jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej,

Samorządy mogą starać się także o środki z PFRON na usługę door-to-door – transportu indywidualnego dla osób z niepełnosprawnością w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój pt. „Zwiększenie możliwości przemieszczania się osób o ograniczonej mobilności poprzez zapewnienie usług indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawę dostępności budynków wielorodzinnych”.

Czytaj też: Czas pracy osób niepełnosprawnych >>>