Zadaniem Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury będzie opracowywanie projektów aktów normatywnych w prawie dotyczącym ustroju sądownictwa i prokuratury. Zajmie się także opiniowaniem projektów aktów prawnych, które do oceny przesłał im minister sprawiedliwości, a także opracowaniem projektów ustaw, których przygotowanie zlecił przewodniczący danego gremium.

Czytaj też: Prezes Iustitii przewodniczącym Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądów i Prokuratury

Oto pełny skład Komisji kodyfikacji:

 1. Sędzia Sądu Najwyższego Bohdan Bieniek – sędzia Sądu Najwyższego, orzekający w Izbie Pracy i Ubezpieczeń Społecznych;
 2. Dr Maciej Czajka – sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie;
 3. Dr hab. Katarzyna Gajda-Roszczynialska – sędzia Sądu Rejonowego dla Krakowa Krowodrzy w Krakowie;
 4. Dr Michał Gabriel Węglowski – prokurator Prokuratury Regionalnej w Gdańsku;
 5. Dr habilitowana Karolina Kremens – adiunktka na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, która będzie pełnić funkcję wiceprzewodniczącej Komisji;
 6. Dr Jarosław Matras – sędzia Sądu Najwyższego, orzekający w Izbie Karnej SN;
 7. Dr Michał Mistygacz – prokurator Prokuratury Okręgowej w Warszawie, adiunkt w Katedrze Systemów Politycznych Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW;
 8. Prokurator Jarosław Onyszczuk – z Prokuratury Regionalnej w Warszawie;
 9. Dr Małgorzata Szeroczyńska – członkini Krajowej Rady Prokuratorów, prokurator Prokuratury Rejonowej w Żyrardowie;
 10. Dr hab. Maciej Taborowski – profesor w Instytucie Nauk Prawnych Państwowej Akademii Nauk;
 11. Prof. dr hab. Piotr Tuleja – Kierownik Katedry Prawa Konstytucyjnego Wydziału Prawa i Administracji UJ, sędzia Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku;
 12. Dr hab. Marcin Walasik – profesor w Zakładzie Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu, sędzia Sądu Rejonowego Poznań-Grunwald i Jeżyce w Poznaniu;
 13. Dr Bartosz Wołodkiewicz – adiunkt w Katedrze Postępowania Cywilnego Wydziału Prawa i Administracji UW;
 14. Sędzia Aleksandra Wrzesińska-Nowacka – sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego orzekająca w Izbie finansowej;
 15. Dr Tomasz Zalasiński – radca prawny, członek Trybunału Stanu w latach 2019-2023;
 16. Sekretarzem Komisji została doktor Urszula Żółtak.


- Komisja Kodyfikacji Ustroju Sądów Powszechnych to druga komisja, która została powołana w MS – powiedział podczas uroczystości minister Adam Bodnar. – Jej utworzenie ma szczególne znaczenie, bo wcześniej taka instytucja nie istniała. Dzięki Państwa pracy będzie możliwe wprowadzanie reform i powrót do praworządności w dziedzinie Sądów i Prokuratury. Misją komisji jest wsparcie reform i naprawa rzeczywistości, tak by wypracowane rozwiązania legislacyjne działały i były podwaliną dalszych zmian, które usprawnią działania Sądów oraz Prokuratury na kolejne lata – podkreślił Minister Sprawiedliwości.