Zmieni się UPO z Norwegią

5 lipca 2012 r. w Oslo został podpisany Protokół zmieniający Konwencję między Rzeczpospolitą Polską a Królestwem Norwegii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu. Do Sejmu wpłynął projekt ustawy o jego ratyfikacji.

Protokół dotyczy opodatkowania wszystkich marynarzy uzyskujących dochody w relacjach polsko-norweskich z tytułu wykonywania pracy najemnej w transporcie międzynarodowym na pokładach statków morskich. Zmiany wprowadzone do Konwencji sporządzonej 9 września 2009 r. w Warszawie umożliwią stosowanie w stosunku do osób pracujących na tego typu statkach zasad opodatkowania analogicznych do rozwiązań funkcjonujących w umowach z innymi krajami posiadającymi międzynarodowe rejestry statków. Ponadto uzupełnione zostały zapisy w sprawie metod unikania podwójnego opodatkowania.

Opracowanie: Jolanta Mazur, RPE WKP

Źródło: www.sejm.gov.pl, stan z dnia 18 października 2012 r.

Data publikacji: 18 października 2012 r.