WSA oddalił skargę na decyzję wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego dotyczącą nakazu rozbiórki budowli. W uzasadnieniu Sąd I instancji wskazał, że przeprowadzone oględziny wykazały, że wykonany został zjazd z drogi mający umożliwić dostęp do działki będącej własnością skarżących. Więcej>>>