Przewodniczącym zespołu został sędzia Janusz Płoch. Jak wynika z treści zarządzenia opublikowanego w dzienniku urzędowym Ministra Sprawiedliwości (poz. 83), Zespół zajmie się przygotowaniem rekomendacji zmian w ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1361, z późn. zm.), mających na celu usprawnienie postępowań upadłościowych oraz postępowania naprawczego. Zespół zaopiniuje także założenia do projektu oraz sam projekt nowelizacji Prawa upadłościowego i naprawczego.

Obsługę zespołu zapewnia Departament Prawa Cywilnego (w zakresie obsługi legislacyjnej) oraz Biuro Ministra (w zakresie obsługi administracyjnej i organizacyjnej). Skład Zespołu nie jest zamknięty, przewodniczący może zaprosić do udziału w jego pracach inne osoby spośród przedstawicieli wymiaru sprawiedliwości oraz innych resortów, a także organizacji społecznych, których zakres tych prac dotyczy.

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line