Wniosek o wpis hipoteki przymusowej został złożony do działu IV księgi wieczystej, prowadzonej dla Berberysowych Ogrodów, przez klienta, z którym Budimex Nieruchomości pozostaje w sporze. Hipoteka przymusowa jako forma zabezpieczenia stosowana jest jako ostateczność, na wypadek niemożliwości zaspokojenia roszczenia w inny sposób. Co więcej, kwota roszczenia klienta wobec Budimeksu Nieruchomości, czyli 365 tysięcy złotych, stanowi zaledwie ułamek przychodów czy kapitału zakładowego firmy. Sąd przychylił się do wniosku klienta, co w świetle dotychczasowej praktyki polskich sądów było decyzją zaskakującą.
Jak wynika z informacji przekazanych przez spółkę Budimex Nieruchomości natychmiast po otrzymaniu informacji o postanowieniu Sądu, firma wpłaciła na właściwy rachunek depozytowy kwotę roszczenia Klienta. Zgodnie z prawem, oznacza to upadek wniosku o wpis hipoteki przymusowej.
12 sierpnia zapadło postanowienie sądu wieczystoksięgowego o umorzeniu wniosku o wpis hipoteki przymusowej jednakże wyrok nadal nie jest prawomocny. Do momentu uprawomocnienia się wyroku zgodnie z artykułem 76. Ust. 1 ustawy o księgach wieczystych i hipotece w razie podziału nieruchomości hipoteka obciążająca dotychczas nieruchomość obciąża wszystkie nieruchomości utworzone przez podział (hipoteka łączna). Obciążenie całej nieruchomości powoduje zatem, że hipoteka obciążałaby takie wyodrębnione lokale. W związku z trudną sytuacją klientów spółka Budimex Nieruchomości zobowiązała się do przygotowania dla klientów pakietu propozycji, które mają zminimalizować ewentualne problemy w podpisywaniu aktów notarialnych. Są to różne rozwiązania, dostosowane do stopnia realizacji płatności wynikających z zawartych umów.