Opinię taką wyraził podczas zorganizowanej w Warszawie międzynarodowej konferencji naukowej o upadłości konsumenckiej. Jak podkreślają jej oragnziatorzy, tematem debaty są rozwiązania,  które powinny zapobiegać wykluczeniu społecznemu osób nadmiernie zadłużonych.

Jak mówił podczas otwarcia konferencji podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcin Warchoł, polska gospodarka rozwija się dynamicznie, a możliwości finansowe polskich obywateli są coraz większe, co  nie oznacza jednak, że nie występuje problem wykluczenia społecznego, związanego najczęściej z nadmiernym zadłużeniem. - Wprost przeciwnie. Coraz większe oparcie rozwoju gospodarki na kredycie i konsumpcji pociąga za sobą ryzyko popadnięcia w spiralę zadłużenia. Wiąże się to z negatywnymi konsekwencjami, jak nieustające egzekucje komornicze, ubóstwo, przejście w szarą strefę, trudności zawodowe, problemy zdrowotne i  rodzinne. W efekcie tracimy na tym wszyscy – zaznaczył wiceminister.

Lorcan O’Connor wyjaśniał, że jego agencja powstała po zmodernizowaniu w Irlandii systemu upadłości konsumenckiej. Jak mówił, przyczyną był krach gospodarczy z 2007 r., po którym wielu Irlandczyków straciło pracę i nie było w stanie wyjść z ogromnych długów. Ogólna wartość zadłużenia wynosiła w najgorszym okresie nawet 20 miliardów euro. - Nowe prawo umożliwiło między innymi całkowite umorzenie długów osób najbiedniejszych, które korzystały z pomocy społecznej. Wprowadzono również ścieżkę dobrowolnego porozumienia (układu) dłużnika z wierzycielami, na mocy którego część zadłużenia można umorzyć, a cześć podlega spłacie - powiedział.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały odobne rozwiązania stosowane w Anglii, Wali i Szkocji. Poza przedstawicielami tych krajów w konferencji biorą  również udział eksperci z Finlandii, Czech, Węgier, Litwy, Łotwy, Estonii i USA.
Jak deklarują organizatorzy konferencji, zebrane doświadczenia zostaną wykorzystane w pracach nad przygotowywanym w Ministerstwie Sprawiedliwości projektem ustawy, która umożliwi w Polsce skuteczną pomoc dla zadłużonych i będzie przełomem w wychodzeniu z niewypłacalności.

- Obecny system upadłości konsumenckiej w Polsce trudno uznać za efektywny. Nie daje on odpowiedzi na realne potrzeby społeczne. Trudności z bieżącymi płatnościami mogą dotyczyć w naszym kraju dwóch milionów obywateli, a wartość przeterminowanych długów sięga nawet 50 miliardów złotych. Nowa ustawa ma skutecznie rozwiązywać ten problem – powiedział wiceminister Marcin Warchoł.