Jak wyjaśniła, na podstawie art. 444 Kodeksu Cywilnego, poszkodowany w wypadku komunikacyjnym ma prawo wystąpić do towarzystwa ubezpieczeniowego nie tylko o wypłatę zadośćuczynienia, które rekompensuje uszczerbek na zdrowiu.
"Poszkodowani mogą też domagać się zwrotu kosztów leczenia i rehabilitacji, zakupu sprzętu ortopedycznego, zakupu wózka lub samochodu inwalidzkiego, opieki osób trzecich, specjalnej diety, przejazdów związanych z leczeniem i odwiedzin osób bliskich, a nawet kosztów związanych z przystosowaniem pomieszczeń dla osoby niepełnosprawnej, np. podjazdów dla wózków inwalidzkich" - wyjaśniła Smereczańska-Smulczyk.
Osobie poszkodowanej należy się także zwrot kosztów operacji plastycznych, jeżeli po wyleczeniu pozostają szpecące blizny bądź innego rodzaju oszpecenia, które z różnych przyczyn utrudniają normalne funkcjonowanie.
Według EuCO, "towarzystwa ubezpieczeniowe nie informują o takich możliwościach, ponieważ nie leży to w ich interesie", a osoby poszkodowane często spotykają się z wieloma problemami w czasie likwidacji szkód przez towarzystwa ubezpieczeniowe.
"Najczęściej ubezpieczyciele nie chcą zwracać kosztów prywatnych wizyt lekarskich, tłumacząc, że osoba poszkodowana mogła skorzystać z leczenia w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia" - mówiła. Jednak dodała, że na realizację świadczeń w ramach NFZ niekiedy trzeba czekać nawet kilka miesięcy, co mogłoby negatywnie wpłynąć na stan zdrowia poszkodowanego. "Taką argumentację przedstawiamy przed sądem w przypadku odmowy pokrycia kosztów prywatnego leczenia przez towarzystwo ubezpieczeniowe" - wyjaśniła Smereczańska-Smulczyk.
W jej ocenie inne problemy z odzyskaniem kosztów to m.in. zaniżanie przez towarzystwa ubezpieczeniowe kwot do zwrotu oraz odmowa wypłaty niektórych roszczeń. Jak przypomniała, osoba niezadowolona z decyzji towarzystwa ubezpieczeniowego może wystąpić do sądu w tej sprawie."Sądy na ogół przychylają się do zwrotu kosztów leczenia i te koszty są szeroko rozumiane, ale wszystko zależy od ich udokumentowania i udowodnienia" - wyjaśniła.
Przypomniała, że osoby, które starają się o zwrot kosztów, muszą przygotować pełną dokumentację poniesionych wydatków m.in. faktury, rachunki, kosztorysy, potwierdzenia wizyt u lekarzy i rehabilitantów.
Według danych Komendy Głównej Policji, każdego dnia na polskich drogach ginie - średnio - 15 osób, a ponad 170 zostaje rannych. W ostatnią niedzielę obchodzony był Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych.
W czerwcu tego roku w ministerstwie sprawiedliwości zaprezentowano Kartę Praw Ofiar Wypadków Drogowych. W dokumencie, który ma trafiać do kierowców wraz z polisami OC, przypomniano m.in., o jakie świadczenia od państwa, a jakie od ubezpieczycieli może występować ofiara wypadku drogowego.
EuCO to jedna z firm odszkodowawczych w Europie Środkowo-Wschodniej, która działa na polskim rynku od 2004 roku. Zajmuje się świadczeniem usług dochodzenia roszczeń o zapłatę z tytułu odszkodowania m.in. dla osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, w pracy i w rolnictwie. Spółka prowadzi działalność w Polsce, Czechach i na Węgrzech.(PAP)