Katarzyna Dziedzic-Stańczyk specjalizuje się w prawie spółek, przekształceniach oraz w fuzjach i przejęciach. Doradza klientom polskim i zagranicznym w związku z restrukturyzacjami i przekształceniami przedsiębiorstw, w tym transgranicznymi transakcjami fuzji i przejęć. Przez ostatnie kilka lat Katarzyna Dziedzic-Stańczyk zdobywała doświadczenie w kancelarii CMS Cameron McKenna. Jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2005) oraz Szkoły Prawa Niemieckiego organizowanej przez uniwersytety w Heidelbergu i Moguncji (2004).
Mateusz Rogoziński specjalizuje się w prawie spółek, fuzjach i przejęciach, przekształceniach, transakcjach private equity oraz w prawie nieruchomościowym. Doradza podczas wszystkich etapów transakcji, w tym przy due diligence, przy negocjacjach, przy uzgodnieniach dotyczących dokumentacji transakcyjnej i przy zamknięciu transakcji. Jego bogate, 8-letnie doświadczenie obejmuje pracę na rzecz klientów polskich i zagranicznych, m.in. z branż: telekomunikacyjnej, budowlanej, piwowarskiej, kosmetycznej, bankowej i ubezpieczeniowej. Przed rozpoczęciem pracy w kancelarii Schoenherr, Mateusz Rogoziński pracował od 2007 roku w jednej z największych kancelarii prawniczych w kraju. Uzyskał tytuł magistra na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2007).
„Naszą ambicją jest systematyczne umacnianie pozycji kancelarii Schoenherr w obsłudze transakcji realizowanych na rynku lokalnym, jak i międzynarodowych, odbywających się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Dzięki większemu zespołowi profesjonalistów będzie nam łatwiej osiągnąć ten cel” – mówi Paweł Halwa, partner w warszawskim oddziale Schoenherr.
Warszawskie biuro Schoenherr świadczy pełen zakres usług prawniczych ze szczególnym uwzględnieniem usług z dziedziny fuzji i przejęć, transakcji private equity, rynków kapitałowych, prawa spółek, bankowości i finansów, prawa nieruchomościowego i energetycznego.