Wchodzą w życie nowe zasady ustalania stawek dodatku zagranicznego. Stosuje się do tego wielokrotność bazowego dodatku zagranicznego od 2,0 do 4,0. Taki sam dodatek przysługuje dziś radcy prawnemu placówki zagranicznej.
Od dziś także dodatek zagraniczny za jeden dzień wynosi 1/30 część pełnej kwoty.
W zmienionym rozporządzeniu zróżnicowano wysokość jednorazowego dodatku zagranicznego ze 150 proc. do 300 proc. dodatku bazowego. Wysokość zależy od tego, czy sędzia przeprowadza się za granicę sam czy też z rodziną.
Zmiana dotyczy też dodatku adaptacyjnego. Do tej pory pokrycie kosztów zamieszkania następowało po udokumentowaniu przez sędziego wydatków. Ich suma nie może przekraczać dla sędziego delegowanego, który jedzie sam lub z jednym członkiem rodziny, 25-krotności, a dla sędziego z liczebniejszą rodziną 35-krotności limitu na nocleg w danym państwie.
Nowa wysokość limitu na nocleg w hotelu w danym państwie wynosi 30-krotność w pierwszym miesiącu delegacji i dziesięciokrotność w pozostałym czasie.

Źródło: Rzeczpospolita