Michał Deskur, wiceminister spraw wewnętrznych, będzie rozmawiać dziś ze związkowcami oraz szefami podległych mu służb o planowanej obniżce, do 80 proc., uposażenia chorych funkcjonariuszy.
4 października Komitet Stały Rady Ministrów przyjął założenia do projektu ustawy o Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu, służbie funkcjonariuszy Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych oraz niektórych innych ustaw. Rząd przekonuje, że zmiany są konieczne, bowiem każdego dnia na zwolnieniach lekarskich przebywa aż 6 tys. policjantów.
– To spowoduje, że liczba zwolnień spadnie o połowę – zapowiada Małgorzata Woźniak, rzecznik prasowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych.
– Możemy rozmawiać o obniżeniu o 20 proc. wysokości uposażenia w czasie zwolnienia lekarskiego, o ile jednak zostaną spełnione nasze warunki. Skoro mamy być traktowani tak samo jak pracownicy, to musimy otrzymywać 100 proc. wynagrodzenia za przepracowane nadgodziny w nocy. Tak samo musi być płatna praca w niedziele oraz święta – wylicza Andrzej Szary, przewodniczący zarządu wojewódzkiego NSZZ Policjantów Województwa Wielkopolskiego.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna