Dziennikarz jednego z magazynów, zajmujących się tematyką łowiecką, wystąpił z wnioskiem do zarządu okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego (PZŁ) o udzielenie mu informacji dotyczącej przeprowadzonego konkursu dla nowo wstępujących do Polskiego Związku Łowieckiego.
Między innymi zażądał podania mu szczegółowej kalkulacji dla wyliczenia kosztu kursu pokrywanego przez jego uczestników, z podaniem dat odbywania kursu oraz liczby jego uczestników.
Wobec braku reakcji na złożony wniosek redakcja dziennika wniosła skargę do sądu administracyjnego, zarzucając organowi nie udzielenie informacji publicznej.

WSA rozpatrując skargę zwrócił uwagę, iż w strukturze organizacyjnej zrzeszenia podmiotowość prawną, a co za tym idzie także zdolność sądową, mają jedynie Polski Związek Łowiecki i koła łowieckie. Natomiast zarząd okręgowy jest statutowym organem Polskiego Związku Łowieckiego.
Sąd zwrócił uwagę, iż pomimo wyodrębnienia organizacyjnego, ani poszczególne okręgi, ani też organy okręgowe, nie posiadają odrębnej podmiotowości prawnej, bowiem żaden z przepisów ustawy z dnia 13 października 1995 r. Prawo łowieckie (Dz.U. z 2013 r., poz. 1226) takiej osobowości im nie przyznaje.
WSA przypomniał, iż podstawą aktywności w terenie organów okręgowych jest zawsze zdolność prawna podmiotu jakim jest Polski Związek Łowiecki.
To oznacza, że stroną w postępowaniu ze skargi na bezczynność w sprawie udostępnienia informacji publicznej może być wyłącznie Polski Związek Łowiecki jako taki, który będzie działał w postępowaniu przez organ uprawniony do jego reprezentacji, tj. Zarząd Główny – wyjaśnił sąd.

Postanowienie WSA w Gdańsku z 12 grudnia 2014 r., sygn. akt II SAB/Gd 189/14, nieprawomocne

ID produktu: 40307196 Rok wydania: 2014
Autor: Wojciech Radecki
  Prawo łowieckie>>>