Prezydent miasta wystawił jednemu z mieszkańców, tytuły wykonawcze w związku z nieopłaceniem przez niego opłat dodatkowych za parkowanie pojazdu w strefie płatnego parkowania miasta. Ten odwołał się stwierdzając, że jako sędzia Trybunału Stanu, a następnie jako senator objęty jest immunitetem wyłączającym możliwość nałożenia na niego obowiązku zapłaty opłat za parkowanie. Więcej>>>