W tym wyjątkowym dniu odbywa się szereg konferencji, happeningów i spotkań z mediatorami w całej Polsce. Aby udostępnić Państwu jedno miejsce informacji o tych wydarzeniach na stronie głównej www.lex.pl/mediacje/ pojawiła się nowa zakładka Międzynarodowy Dzień Mediacji.
Zapraszamy wszystkie instytucje zaangażowane w obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji o przesyłanie planów swoich działań, celem opublikowania ich na portalu do redakcji na adres: agrzegrzolka@wolterskluwer.pl

Zapraszamy też na portal Mediacje Sztuka porozumienia www.lex.pl/mediacje