Przez kolejne trzy lata radcowie prawni, adwokaci, komornicy i rzecznicy patentowi rozpoczynający działalność gospodarczą mogą korzystać z jeszcze szerszych zasobów LEX Sigma lub LEX Omega już od 172 zł miesięcznie.

W pierwszym roku programu klienci otrzymają 60% rabatu od ceny katalogowej programów LEX Sigma i LEX Omega, w drugim roku 40%, w trzecim roku 20%.

Warunkiem skorzystania z oferty jest przedstawienie kserokopii dokumentów poświadczających ukończenie aplikacji oraz rejestrację działalności gospodarczej.

LEX Sigma i LEX Omega powstają przy udziale zespołu teoretyków i praktyków prawa: sędziów sądów powszechnych i organów samorządowych, radców prawnych i adwokatów, notariuszy i urzędników. Oba programy są przygotowywane z myślą o osobach, którym jest niezbędna aktualna, kompleksowa oraz rzetelnie opracowana informacja prawna.

W ofercie dla nowych kancelarii dostępny jest również moduł Monografie obejmujący 470 publikacji z zakresu prawa cywilnego, karnego, administracyjnego, podatkowego, finansowego, konstytucyjnego, pracy i europejskiego, pozwalający korzystać z unikalnych zasobów odautorskich i specjalistycznych opracowań za 1 zł miesięcznie.

Szczegóły oferty znajdują się na stronie www.LEX.pl/nowakancelaria