- Jeżeli przedstawiciele samorządu terytorialnego wyrażą potrzebę zaangażowania skazanych w pracę na ich terenie, powinni zgłosić się do Okręgowych Inspektoratów Służby Więziennej - informuje MS. Już teraz w akcji odśnieżania uczestniczą osadzeni z okręgu białostockiego (99 osadzonych), okręgu krakowskiego (62 osadzonych), okręgu opolskiego (113osadzonych), okręgu łódzkiego (55 osadzonych), okręgu warszawskiego (125 osadzonych), okręgu katowickiego (34 osadzonych), okręgu poznańskiego (220 osadzonych), okręgu lubelskiego (31 osadzonych) - łącznie 739 osadzonych. Na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości podano numery telefonów w Okręgowych Inspektoratach Służby Więziennej, gdzie można zasięgać informnacji w sprawie udziału więźniów w akcji odsnieżania.