Korzystając ze strony wwww.listarobinsonow.pl każdy konsument, który chce ograniczyć liczbę otrzymywanych informacji marketingowych może - poprzez wypełnienie formularza online lub wysyłkę wypełnionego formularza pocztą tradycyjną - zastrzec adres pocztowy, adres email, numer telefonu dla celów telemarketingu oraz numer telefonu do kontaktu smsowego. Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego (SMB) informuje swoich członków oraz sygnatariuszy Listy Robinsonów, że zastrzeżone dane nie mogą być wykorzystywane w celach handlowych.

"Kwestia ochrony prywatności staje się w dzisiejszym świecie coraz bardziej istotna" – mówi adwokat Gerard Karp, partner kierujący zespołami prawa ochrony prywatności i technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz komunikacji elektronicznej, odpowiedzialny za projekt po stronie kancelarii Wierzbowski Eversheds. „Świadomość prawna w tym zakresie – zarówno po stronie konsumentów, jak i firm wykorzystujących telemarketing - jest cały czas niewielka. Wszyscy na tym tracą. Konsumenci otrzymują masę niezamówionych treści, które automatycznie kasują, a firmy często narażają się na odpowiedzialność prawną, korzystając z baz danych kupionych i niezweryfikowanych pod kątem udzielonych przez konsumentów zgód" – dodaje Gerard Karp.

"Obligatoryjnie Listę Robinsonów stosują członkowie Stowarzyszenia Marketingu Bezpośredniego, a do firm respektujących ją mogą dołączyć wszystkie przedsiębiorstwa, ponieważ SMB udostępnia Listę Robinsonów wszelkim innym podmiotom, które chcą przyłączyć się do systemu Listy Robinsonów. Uwzględnienie przez firmy w działaniach marketingowych preferencji konsumentów, którzy nie życzą sobie bezpośredniej komunikacji, jest dowodem wysokiej dojrzałości biznesowej organizacji i szacunku dla konsumentów, sprzyja budowaniu pozytywnego wizerunku firmy i jej zrównoważonemu rozwojowi" - mówi Maciej Wielkopolan, prezes SMB.

Stowarzyszenie Marketingu Bezpośredniego (SMB) stworzyło pierwszą Listę Robinsonów dla polskiego rynku w 1996 r. Obecnie działa Lista Robinsonów, która jest serwisem stworzonym w celu ochrony danych osobowych konsumentów, miejscem, w którym każdy konsument może zarejestrować swoje pełne dane kontaktowe (adres pocztowy, adres e-mail, numer telefonu stacjonarnego i komórkowego) w celu zastrzeżenia ich przed komunikatami marketingowymi od firm z rynku. Konsument, który zarejestruje swoje dane kontaktowe w bazie danych Listy Robinsonów nie będzie otrzymywał komunikatów marketingowych od firm, które biorą udział w programie (chyba, że udzieli konkretnej i jednoznacznej zgody firmie lub organizacji na przekazywanie takich komunikatów).

Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku
Narzędzia i techniki komunikacji marketingowej XXI wieku > > >