Do kompetencji Rady, obok dotychczasowych, należeć ma również opiniowanie programów szkolenia w aplikacji ogólnej i sędziowskiej, wypowiadanie się o stanie kadry sędziowskiej i wyrażanie opinii w sprawie powołania dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury.
Zmienić mają się też zasady ocenianiania kandydatów na wolne stanowiska sędziowskie. Zanim Rada do tego przystąpi, będzie musiała się starannie przygotować. Najpierw powoła zespół (od trzech do pięciu sędziów), który rozpatrzy i oceni kandydaturę. Potem nastąpi głosowanie. Z zasady ma być ono jawne, chyba że zespół podejmie uchwałę o utajnieniu głosowania. Projekt przewiduje także możliwość uczestnictwa w pracach tych zespołów niezależnych obserwatorów, np. reprezentujących samorzady prawnicze, szczególnie gdy na urząd sędziego kandyduje adwokat lub radca prawny.
Przedmiotem poselskiej dyskusji jest też uprawnienie KRS do opiniowania kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego.
 Poseł SLD Stanisław Rydzoń zwrócił podczas debaty uwagę, że z pierwotnego projektu Senat usunął obowiązek opiniowania przez KRS kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego, o co zabiegali członkowie Rady. Klub SLD zapowiedział, że zgłosi w tej sprawie wniosek mniejszości, aby przywrócić poprzednią wersję projektu.
Projekt został skierowany do prac w komisji.