Jej uczestnicy chcą pokazać, że nie zgadzają się z resortowymi planami przekształcenia ponad 115 sądów rejonowych w wydziały zamiejscowe większych jednostek. Podczas pikiety zostanie wręczona ministrowi sprawiedliwości petycja, pod którą podpisało się 150 tys. mieszkańców miasteczek, w których sądy mają zostać zniesione.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna 23.02.2012.