Rada Ministrów prowadzi zaawansowane prace nad nowelizacją prawa o ustroju sądów powszechnych, którym towarzyszy ożywione zainteresowanie środowisk prawniczych. Przygotowywane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w znacznie wpłyną na sposób funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości. W trosce o kształt tej reformy organizatorzy przygotowują debatę, w której udział wezmą:
  • sędzia Jacka Czaję, podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości,
  • sędzia Łukasz Piebiak, z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy, członek zarządu SSP Iustitia,
  • sędzia Dariusz Wysocki, z Sądu Okręgowego w Płocku,
  • sędzia Teresa Flemming - Kulesza, z Sądu Najwyższego,
  • adwokat Bartosz Krużewski, z kancelarii Clifford Chance.

Moderatorem debaty będzie dr Adam Bodnar z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.

Z naszymi gośćmi chcemy rozmawiać na następujące tematy:
  • nowa ustawa o ustroju sądów powszechnych czy kolejna nowelizacja - jaki pomysł na reformę sądownictwa?
  • zmiana modelu zarządzania sądami - dyrektor jako menedżer a kompetencje prezesa sądu
  • w drodze po nominację - Komisja Konkursowa a „korona zawodów prawniczych”
  • oceny okresowe - czemu mają służyć i jaki przyjąć model?

 

Debata odbędzie się 19 października 2010 r. w godzinach 11.00-14:00 w sali konferencyjnej Wolters Kluwer (Warszawa, ul. Płocka 5a).

Debata będzie transmitowana na żywo na stronie internetowej www.lex.pl/legislacja

Organizatorzy przewidują także uruchomienie chatu, na którym będzie można zadawać pytania i zamieszczać indywidualne komentarze do wypowiedzi uczestników debaty.

Szczegółowe informacje:
Artur Pietryka
Helsińska Fundacja Praw Człowieka
legislacja@hfhr.org.pl

Dalsze informacje znajdą Państwo także pod adresem: www.hfhrpol.waw.pl/legislacja