Zmianę tę krytykuje PiS oraz część senatorów PO, wśród nich marszałek Bogdan Borusewicz. W ubiegłym tygodniu senackie komisje - Spraw Emigracji i Łączności z Polakami za Granicą, a także Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich, zaproponowały poprawkę do budżetu przywracającą Senatowi środki na współpracę z Polonią. 
Spór między MSZ a Senatem w sprawie środków na opiekę nad Polonią trwa od kilku miesięcy. Zwolennicy przekazania pieniędzy na Polonię do MSZ podkreślają m.in., że parlament zachowa kontrolę nad ich wydatkowaniem, bo resort ma składać sprawozdanie w tej sprawie zarówno w Sejmie, jak i w Senacie. MSZ uważa też, że dzięki swoim przedstawicielstwom dyplomatycznym i konsularnym będzie efektywniej niż Senat wydatkować środki, bo lepiej zna potrzeby Polonii. Przeciwnicy zmian przekonują z kolei, że tak istotnych zmian w finansowaniu Polonii nie można dokonywać w nagłym trybie. 
MSZ przygotował już projekt Planu Współpracy z Polonią i Polakami za granicą i przekazał go do konsultacji organizacjom, które w ciągu ostatnich pięciu lat korzystały z senackich środków na opiekę nad Polonią i Polakami, a także tym, które w Senacie złożyły swoje projekty już na 2012 r.
Jednak organizacje polonijne skarżą się na tryb przeprowadzanych przez resort konsultacji ws. projektu planu. Według nich są one zbyt pospieszne. Ministerstwo odpowiada, że krótkie terminy wynikają z kalendarza prac nad budżetem.

Oprócz zmian w finansowaniu Polonii, uchwalona przez Sejm ustawa budżetowa na 2012 rok przewiduje, że deficyt w tym roku nie przekroczy 35 mld zł, a deficyt budżetu środków europejskich - 4,5 mld zł. Wydatki budżetu państwa mają wynieść nie więcej niż 328,7 mld zł, a dochody 293,7 mld zł.
Założono zamrożenie płac w państwowej sferze budżetowej i waloryzację od marca świadczeń emerytalno-rentowych. We wrześniu podwyżkę w wysokości 3,8 proc. dostaną nauczyciele. Rząd prognozował, przyjmując projekt budżetu, że w 2012 r. wzrost gospodarczy wyniesie 2,5 proc. PKB, inflacja 2,8 proc., a bezrobocie na koniec roku - 12,3 proc.
Według Donalda Tuska parametry w budżecie na 2012 r. są "realistyczne i ostrożne"; premier chwalił ustawę m.in. za to, że chroni ludzi przed nadmiernym drenażem kieszeni. Budżet krytykowała natomiast opozycja, według której największe koszty poniosą najbiedniejsi.
Spośród ok. 350 głosowanych poprawek Sejm pod koniec stycznia wprowadził do ustawy sześć - zgłoszonych przez PO.
Posłowie przegłosowali np. wniosek Platformy przewidujący warunkowe podwyżki - po 300 zł - m.in. dla strażaków i Straży Granicznej. Pieniądze na ten wzrost wynagrodzeń (w sumie ponad 76 mln zł) mają pochodzić z rezerwy na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Podwyżki nastąpią 1 października 2012 r., jeśli do tego czasu nie dojdzie do nadzwyczajnych sytuacji, wskutek których środki z tej rezerwy zostaną wykorzystane. Zgodnie z poprawką Straż Graniczna otrzyma na wzrost pensji 16,4 mln zł, Państwowa Straż Pożarna - 30 mln zł, Biuro Ochrony Rządu - 2,2 mln zł, Służba Więzienna - 27,2 mln zł.
 
Senat rozpatrzy też wniosek o uchylenie immunitetu parlamentarnego senatorowi Kazimierzowi Kutzowi (niezrz.). Domaga się tego Zbigniew Ziobro (Solidarna Polska). Powód to wypowiedź Kutza dla "Newsweeka" pod adresem Ziobry i prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego w związku ze śmiercią Barbary Blidy: "Oni zamordowali niewinną kobietę".
W reakcji na te słowa Ziobro latem ubiegłego roku zapowiedział wytoczenie Kutzowi procesu karnego. Domaga się od Kutza przeprosin i znacznego datku pieniężnego na cel społeczny.
By senator mógł stanąć przed sądem w procesie karnym, Senat musi się wcześniej zgodzić na uchylenie mu immunitetu. Na początku lutego przeciwko uchyleniu Kutzowi immunitetu opowiedziała się senacka Komisja Regulaminowa, Etyki i Spraw Senatorskich.
 
Podczas tego posiedzenia w Izbie odbędzie się też drugie czytanie projektu uchwały ws. wezwania rządu, Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej do aktywnego działania na rzecz wprowadzenia równych i niedyskryminujących zasad podziału między państwa członkowskie UE środków na dopłaty bezpośrednie dla rolników.
 
Senatorowie zajmą się również projektem uchwały okolicznościowej w 200. rocznicę urodzin Zygmunta Krasińskiego, która przypada 19 lutego tego roku. (pap)