Informacja pochodzi z obwieszczenia Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego z dnia 5 lipca 2013 r.

Źródło: www.rcl.gov.pl