Przygotowuje go konsorcjum firm w składzie Comarch Polska  S.A. z Krakowa oraz Neurosoft Sp. z.o.o. z Wrocławia, które podpisało 21 listopada 2014 r. umowę na wdrożenie systemu w sądach powszechnych. - Dzięki zaawansowanym technikom do analizy gramatycznej tekstów wdrażany system istotnie przyspieszy proces tzw. anonimizacji (usuwania z orzeczeń np. danych osobowych) przez co możliwe będzie niemal natychmiastowe upublicznianie orzeczeń wydawanych przez sądy powszechne w całej Polsce – informują firmy. 
Czytaj: Wszystkie wyroki sądów mają trafiać do internetu>>>

Projekt finansowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości dotyczy wdrożenia systemu w 182 sądach, w których tego typu rozwiązanie jeszcze nie funkcjonuje. W rezultacie, do końca stycznia 2015 r. system obejmie wszystkie sądy powszechne w Polsce. Aktualnie tego typu narzędzie działa już w ponad 120 sądach i zawiera pełne treści ponad 80 tys. orzeczeń dostępnych publicznie w Internecie w jednym miejscu, w tzw. Portalu Orzeczeń. Od przeszło roku z tej bazy wiedzy korzysta coraz więcej osób; co miesiąc portal odwiedza ponad 270 tys. różnych  użytkowników generując przeszło 1 mln odsłon.
Jak podkreślają autorzy projektu, powszechny dostęp obywateli do orzeczeń sądów ma bezspornie istotny wpływ na jakość stanowionego prawa. Jeszcze niespełna dwa lata temu upublicznianie bieżącego orzecznictwa napotykało na barierę w postaci konieczności ręcznego usuwania z tekstów danych wrażliwych – proces ten był nie tylko pracochłonny, ale i obarczony dużym ryzykiem popełnienia błędów, a w dodatku wynik ręcznej anonimizacji był niespójny. Dzięki współpracy Neurosoftu i środowisk naukowych powstał system pozwalający na automatyczne usuwanie treści wrażliwych, a zadaniem człowieka jest jedynie weryfikacja wprowadzonych komputerowo zmian. - Skonstruowanie tak zaawansowanego systemu informatycznego nie byłoby możliwe bez ścisłej współpracy biznesu z nauką – mówi Cezary Dołęga, dyrektor ds. Badań i Rozwoju w Neurosoft.
I dodaje, że dzięki wsparciu naukowców w Uniwersytetu Wrocławskiego (z Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii oraz z Wydziału Matematyki i Informatyki) najpierw udało się przeanalizować szereg praktyk stosowanych przez sądy w zakresie anonimizacji tak, że powstał rozbudowany zbiór reguł anonimizacyjnych. Następnie reguły te "przetłumaczono" na język komputera i w rezultacie powstał wyspecjalizowany program automatycznie aplikujący reguły dla dowolnego tekstu orzeczenia. Anonimizacja to niejedyna unikatowa cecha opracowanego systemu. Program odnajduje także odwołania do aktów prawnych, wynajduje hasła tematyczne w analizowanych tekstach czy też potrafi automatycznie odnaleźć orzeczenia podobne – powiązane ze wskazanym orzeczeniem wzorcowym.
Portal Orzeczeń: http://orzeczenia.ms.gov.pl
 

imagesViewer