Jak poinformowało Centrum Informacyjne Rządu, Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z Organizacją Szczytu Traktatu Północnoatlantyckiego w Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie w 2016 r.

Rząd uznał, że w związku z rosnącym zagrożeniem terrorystycznym na świecie, konieczne jest wzmocnienie bezpieczeństwa w czasie trwania 25 Szczytu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego w Warszawie i bezpośrednio po jego zakończeniu.

W tym celu znowelizowano specustawę przygotowaną na Szczyt NATO (8-9 lipca br.), którą rząd przyjął 8 marca br. Ustawa obowiązuje od 23 marca 2016 r. i przewiduje, że zamówienia na dostawy, usługi oraz roboty budowlane związane z organizacją Szczytu NATO będą wyłączone spod ustawy Prawo zamówień publicznych.

Zgodnie z przyjetym we wtorek projektem nowelizacji, podczas trwania Szczytu NATO funkcjonariusze Biura Ochrony Rządu będą mieli prawo do rejestrowania obrazu i dźwięku w trakcie wydarzeń związanych z tym wydarzeniem. Zarejestrowany materiał – nie zawierający dowodów popełnienia przestępstwa lub wykroczenia – zostanie zniszczony nie później niż po upływie 30 dni od daty zarejestrowania. Z procedury zniszczenia zostanie sporządzony protokół. Ponadto, w trakcie trwania Szczytu NATO w Warszawie zabronione będzie uczestnictwo w zgromadzeniach spontanicznych.

Dowiedz się więcej z książki
Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

Ze względu na rangę spotkania, jakim jest Szczyt NATO oraz potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa jego uczestnikom na najwyższym poziomie, będzie można przedłużyć czas służby funkcjonariuszom: Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu. Projekt przewiduje także możliwość przedłużenia czasu służby żołnierzy zawodowych.

Zgodnie z projektem noweli, funkcjonariuszom i żołnierzom za nadgodziny zostanie wypłacony zryczałtowany ekwiwalent pieniężny. Rozwiązanie to ma zapobiec grupowemu odbieraniu wolnych dni za godziny nadliczbowe, co mogłoby osłabić kadrowo te służby, a w rezultacie niekorzystnie wpłynąć na bezpieczeństwo obywateli.

W projekcie nowelizacji ustawy zapisano, że Centralne Biuro Antykorupcyjne będzie kontrolować zamówienia związane z organizacją Szczytu NATO w Warszawie.