Postępowanie przeciwko spółce Złote Wyprzedaże zostało wszczęte przez Urzad Ochrony Konkurencji i konsumenta w marcu 2013 roku po zawiadomieniu miejskiego rzecznika konsumentów w Warszawie. Firma prowadzi sklep internetowy www.zlotewyprzedaze.pl. Wątpliwości Urzędu wzbudziły postanowienia w regulaminie zakupów, które ograniczały prawa klientów.
Spółka zastrzegała m.in., że zwrot towaru w ustawowym terminie 10 dni jest możliwy tylko w oryginalnym opakowaniu. Zgodnie z prawem, konsument, który kupuje przez Internet może bezkosztowo zrezygnować z zakupów w ciągu 10 dni – wystarczy, że odeśle towar na własny koszt. Przepisy nie wymagają zwrotu produktu w oryginalnym opakowaniu.
Ponadto, zgodnie z warunkiem stosowanym przez Złote Wyprzedaże, klient, który składał reklamację musiał się zgodzić wyłącznie na naprawę produktu. Zgodnie z prawem – klient może samodzielnie zdecydować, czy chce, aby rzecz wymieniono na nową, lub naprawiono.
Złote Wyprzedaże zobowiązały się do wykreślenia sprzecznych z prawem postanowień w ciągu dwóch miesięcy od uprawomocnienia się decyzji.
 

Oświadczenie w sprawie decyzji Prezesa UOKiK

W nawiązaniu do komunikatu UOKiK opublikowanego na stronie www.uokik.gov.pl, oświadczamy, że zastosowaliśmy się do zaleceń Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w kwestiach związanych z niepoprawnymi zapisami w regulaminie. Zmieniony regulamin wszedł w życie
25 września 2013 roku, a wszyscy klienci zarejestrowani w naszym systemie zostali o zmianach powiadomieni mailowo.

Zgodnie z informacją zawartą w artykule, przeciwko spółce Złote Wyprzedaże S.A. toczyło się postępowanie z ramienia Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Urząd zakwestionował postanowienia, które znalazły się w regulaminie zakupów na stronie Zlotewyprzedaze.pl. Podjęto decyzję nakładającą na Złote Wyprzedaże S.A. obowiązek usunięcia
z Regulaminu niepoprawnych klauzuli. Natychmiast po otrzymaniu decyzji, zastosowaliśmy się do zaleceń zmieniając punkty dotyczące zwrotu i reklamacji towarów oraz przetwarzania danych osobowych. Dostępny na stronie Zlotewyprzedaze.pl regulamin jest wersją po poprawkach narzuconych przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Priorytetem jest dla nas zadowolenie klientów, dlatego planujemy w najbliższym czasie wprowadzić szereg dodatkowych zmian mających na celu zwiększenie komfortu zakupów za pośrednictwem naszego serwisu. Aby na bieżąco monitorować poziom satysfakcji przystąpiliśmy do programu opineo.pl.  Dane dostępne w tym programie, pokazują, że poziom zadowolenia naszych klientów utrzymuje się na poziomie 95%.

Od początku działaliśmy w dobrej wierze, a dobro klienta było dla nas priorytetem. Stosowanie niedozwolonych praktyk nigdy nie było naszym celem. W kwestiach związanych z reklamacjami
i zwrotami zawsze skupialiśmy się na pokojowym rozwiązywaniu spornych sytuacji z naszymi klientami na ich korzyść.

Z poważaniem,
Andrzej Jacek Szlendak
Prezes Zarządu
Złote Wyprzedaże S.A.