Jak informują organizatorzy z Katedry Postępowania Karnego, tą konferencją zamierzają rozpocząć coroczne spotkania naukowe. - Chcemy, aby seminaria stały się miejscem prowadzenia debaty i dyskusji dotyczących najważniejszych i najistotniejszych kwestii związanych z prawem karnym procesowym. Spotkania odbywałyby się zawsze w połowie marca na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego – czytamy w zapowiedzi imprezy.
Podczas seminarium m.in. prof. dr hab. Jerzy Zajadło będzie mówił o teoretycznym i filozoficzno-prawnym pojęciu prawdy, prof. dr hab. Paweł Wiliński o konstytucyjnych podstawach zasady prawdy materialnej, prof. dr hab. Stanisław Waltoś o zasadzie prawdy materialnej w obowiązującym modelu procesu karnego, a prof. dr hab. Piotr Hofmański o zasadzie prawdy w postulowanym modelu procesu karnego.
Referaty podczas konferencji wygłoszą także:
dr Wojciech Jasiński, UWr – Model procesu karnego a efektywność dochodzenia do prawdy.
dr hab. Sławomir Steinborn, prof. UG – Aksjologiczne uwarunkowania ograniczeń w dochodzeniu do prawdy materialnej w procesie karnym.
Patronem konferencji jest wydwanictwo Wolters Kluwer Polska.

Więcej na stronie
http://prawo.uni.wroc.pl/tresc/1173