Jak poinformowano po posiedzeniu, większość państw gotowa jest zaakceptować kolegialną strukturę urzędu oraz dzielenie jurysdykcji z organami krajowymi. Ministrowie wskazali równocześnie na potrzebę bardziej szczegółowej debaty nad takimi zagadnieniami jak niezależność i efektywność Prokuratury, a także jej wewnętrzny podział kompetencji.
W trakcie posiedzenia Rady odbyła się również debata orientacyjna nad stanem prac dotyczącym projektu rozporządzenia Rady w sprawie ustanowienia Prokuratury Europejskiej. Jak poinformował uczestniczący w tych pracach wiceminister sprawiedliwości Michał Królikowski, zgodnie z postulatami Polski, odnotowano znaczny postęp tych prac, a także wyrażono poparcie dla zaproponowanego przez Prezydencję dalszego kierunku dyskusji nad tekstem.
Europejscy ministrowie sprawiedliwości dyskutowali także o projekcie rozporządzenia PE i Rady ws. Agencji Unii Europejskiej ds. Współpracy Wymiarów Sprawiedliwości w Sprawach Karnych (Eurojust). Jak informuje Ministerstwo Sprawiedliwości, strona polska pozytywnie oceniła dokument przedstawiony przez Prezydencję grecką i poprała ogólny kierunek prac nad projektem rozporządzenia. Ministrowie odnotowali postęp w dyskusji nad reformą Eurojustu oraz opowiedzieli się także za dalszą debatą na poziomie eksperckim nad zaprezentowanym przez Prezydencję tekstem.
Więcej: Większość państw UE popiera powołanie Prokuratury Europejskiej>>>