W rezultacie decyzji Rady Ministrów w rodzinie z trójką dzieci i więcej – bez względu na osiągnięty dochód – ulga na trzecie dziecko zostanie podwyższona o 50 proc., a na czwarte i każde kolejne dziecko o 100 proc. Dla rodzin wychowujących dwoje dzieci – bez względu na osiągnięty dochód – ulga pozostanie bez zmian. Natomiast rodzicom będącym w związku małżeńskim i osobom samotnym wychowującym jedno dziecko, których dochód roczny przekroczy 112 tys. zł – ulga nie będzie przysługiwać. Na ulgę nie mogą też liczyć rodziece, którzy nie są w związku małżeńskim, wychowują jedno dziecko, których dochód roczny wyniesie ponad 56 tys. zł.
Zmiana w zasadach przyznawania ulgi podatkowej na dzieci, która ma obowiązywać, od początku 2013 r., będzie miała wpływ na wysokość dochodów budżetowych dopiero w 2014 r. (rozliczenie za 2013 r. dokonywane jest do końca kwietnia 2014 roku). Z budżetu państwa w 2014 r. na ten cel zostanie przeznaczone dodatkowo ok. 3 mln zł.
Rząd postanowił też o likwidacji ulgi na Internet. Rząd przypomniał, że jej celem było zrekompensowanie podatnikom wzrostu cen na usługi w sieci, spowodowanej podniesieniem VAT z 7 do 22 proc., związanej z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej. Jednak, zdaniem rządu,  ostatnich latach usługi internetowe staniały, a liczba korzystających z sieci systematycznie rośnie. W takiej sytuacji likwidacja ulgi jest uzasadniona – uznali ministrowie. Obecnie, jeśli podatnik poniesie wydatki za dostęp do internetu, może sobie odliczyć od dochodu do 760 zł rocznie. Ulga ma być zlikwidowana z początkiem 2013 r., co będzie skutkować oszczędnościami budżetowymi w 2014 r. w wysokości 424 mln zł.
Rząd proponuje też zmiany w stosowaniu odpisu 50 proc. kosztów uzyskania przychodów od umów autorskich. Ograniczony zostanie przywilej podatkowy dla umów autorskich, zawieranych np. przez: artystów, dziennikarzy, naukowców i wynalazców. Oznacza to, że odpisanie 50 proc. kosztów uzyskania przychodów będzie ograniczone limitem wynoszącym 42.764 zł rocznie. Na tej zmianie budżet państwa zyska w 2013 r. – 164 mln zł, a w 2014 r. – 173 mln zł.