Celem regulacji jest przede wszystkim walka z wycinkami najcenniejszych lasów tropikalnych. Ocenia się, że co najmniej 20 proc. sprzedawanego na unijnym rynku drewna pochodzi z nielegalnych wycinek prowadzonych przede wszystkim w takich krajach jak Brazylia, Chiny, Indonezja, Rosja oraz w państwach Afryki Centralnej. Według szacunków roczny obrót nielegalnym drewnem w UE może sięgać nawet 1,2 mld euro.

Wprowadzone rozwiązania stanowią przełom na skalę międzynarodową, dotyczą bowiem całego łańcucha dostaw: począwszy od nielegalnie wycinanych lasów na całym świecie, a skończywszy na sprzedaży drewna i wyrobów z drewna na unijnym rynku. Zgodnie z nowymi przepisami wprowadzona będzie obowiązkowa certyfikacja drewna importowanego do UE. Eksporterzy i importerzy będą mieli obowiązek dostarczać informacje dotyczące kraju pochodzenia drewna, miejsca prowadzenia wyrębu i pośredników. Każda z firm będzie musiała zapewnić, że cały proces pozyskania drewna odbył się zgodnie z prawem. Podobne gwarancje będą musieli dawać również importerzy produktów z drewna takich jak np. sklejki, płyty wiórowe, meble czy papier.

Określenie rodzaju sankcji za nieprzestrzeganie unijnych przepisów rozporządzenie pozostawia krajom UE. Mogą one obejmować między innymi kary finansowe, których wysokość ma być uzależniona od skali szkód wyrządzonych środowisku, wartości drewna oraz strat gospodarczych wynikających z naruszenia, konfiskatę nielegalnego drewna i produktów z drewna, a nawet natychmiastowe zawieszenie zezwolenia na prowadzenie działalności handlowej.

Rozporządzenie nr 995/2010 z 20 października 2010 r. (Dz. Urz. UE L 295 z 12.11.2010, s. 23).

Artykuł pochodzi z programu System Informacji Prawnej LEX on-line