Pierwsze orzeczenie w historii Trybunału Konstytucyjnego zostało wydane w składzie: Kazimierz Działocha - przewodniczący, Stanisław Pawela – sprawozdawca, Remigiusz Orzechowski. Rozprawy odbyły się w dniach 25 i 29 kwietnia oraz ta finałowa – 28 maja 1986 roku.

Trybunał uznał, że Rada Ministrów PRL, wydając rozporządzenie, przekroczyła upoważnienie ustawowe, a to jest sprzeczne z konstytucją.
- Trybunał Konstytucyjny ze skarg i listów obywateli w przedmiotowej sprawie wyciąga jeden wniosek: o potrzebie aktywnego kształtowania kultury prawnej zarówno w działalności prawotwórczej organów państwa,, jak i w procesie stosowania prawa. Uwagę tę Trybunał Konstytucyjny kieruje w całej rozciągłości także pod adresem swojej działalności w zakresie ochrony praworządności w procesie tworzenia prawa – napisali sędziowie Trybunału Konstytucyjnego w uzasadnieniu pierwszego orzeczenia wydanego przez polski sąd prawa 28 maja 1986 roku (sygn. U 1/86). Więcej>>
 

Dowiedz się więcej z książki
Na straży państwa prawa. Trzydzieści lat orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł