Jak przypomina Dziennik Gazeta Prawna,  termin na wprowadzenie krajowych regulacji zapewniających skuteczną ochronę sygnalistom (czyli osobom zgłaszającym nieprawidłowości wewnątrz przedsiębiorstwa) minął 3 lipca ubiegłego roku. Obowiązek ten nałożyła na wszystkie państwa UE dyrektywa wykonawcza (2015/2392) do rozporządzenia w sprawie nadużyć na rynku kapitałowym (tzw. rozporządzenie MAR).

Polska to jeden z czterech krajów członkowskich, które nadal się z niego nie wywiązały. Komisja Europejska zapowiedziała, że jeśli w ciągu dwóch miesięcy państwa te nie uchwalą odpowiednich regulacji, skieruje sprawy przeciwko nim do Trybunału Sprawiedliwości UE. – Termin ten nie wydaje się zagrożony, biorąc pod uwagę zaawansowany etap prac legislacyjnych – przekonuje Ministerstwo Finansów i Rozwoju.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna / Autor: Emilia Świętochowska