Nagrodą za najlepsze wyniki w nauce jest jednorazowe stypendium wysokości 6 000 PLN, ufundowane przez Kancelarię Krawczyk i Wspólnicy. Uroczyste wręczenie symbolicznego czeku, a następnie przekazanie stypendium odbędzie się 13 października 2008 roku podczas Rady Wydziału Uczelni. Nagrodę Marcie Michałek wręczy Michał Krawczyk, Partner Zarządzający Kancelarii Krawczyk i Wspólnicy przed gronem profesorskim Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
- Fundując stypendium dla najlepszego studenta prawa UW po III roku studiów, wspieramy najzdolniejsze osoby oraz w ten sposób staramy się motywować i zachęcać je do dalszej pracy i uczenia się. Warto być najlepszym. Daje to bardzo dużo satysfakcji i najczęściej jest źródłem sukcesów nie tylko w życiu zawodowym, ale również osobistym. W roku akademickim 2008/2009 oprócz nagrody finansowej przyznawanej w ramach stypendium, najlepszemu studentowi zapewniamy możliwość odbycia miesięcznych, płatnych praktyk w naszej Kancelarii - mówi Michał Krawczyk, Partner Zarządzający z Kancelarii Krawczyk i Wspólnicy.

Michał Krawczyk

Szczegółowy regulamin akcji "Krawczyk i Wspólnicy - Wspieramy Najlepszych" na rok akademicki 2008/2009 zostanie ogłoszony na stronach kancelarii (www.krawczyk-legal.com) oraz stronach Wydziału Prawa i Administracji UW na początku listopada br.
Podczas akcji 2007/2008 o otrzymaniu stypendium decydowała łączna średnia ocen z I, II i III roku studiów z przedmiotów z grup A i B przewidzianych programem studiów na Wydziale Prawa i Administracji UW, po zakończeniu III roku studiów. Patronat nad akcją objęło Stowarzyszenie Absolwentów Wydziału Prawa i Administracji UW oraz The European Law Students Association ELSA Warszawa.