Organizatorzy konkursu pragną uhonorować prawników, którzy są kreatywni, innowacyjni i potrafią wyczuwać nowe trendy rynkowe. Takich, którzy stale pogłębiają wiedzę (publikując czy też pracując naukowo), mają pozazawodowe pasje i osiągnięcia, a dodatkowo znajdują jeszcze czas na to, by nieść pomoc ludziom najbardziej potrzebującym. – Konkurs ma na celu wyłonienie młodych prawników, którzy swoją wiedzą, przedsiębiorczością oraz postawą społeczną realizują najwyższe standardy świadczenia usług prawnych – czytamy w komunikacie o rozpoczęciu przyjmowania zgłoszeń.

Konkurs przeznaczony jest nie tylko dla prawników pracujących w kancelariach prawniczych, lecz także w firmach i innych organizacjach.
Wśród kryteriów, poza wiekiem (konkurs jest skierowany do osób, które nie ukończyły 35. roku życia w dniu 5 sierpnia 2016), znalazły się między innymi kreatywność i umiejętność wyczuwania nowych trendów rynkowych, wiedza umiejętność łączenia kariery zawodowej z pracą naukową, działalność pro bono lub społeczna, a także sukcesy osobiste i inne osiągnięcia kandydata.

Kapituła Konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń dokona wyboru trzydziestu laureatów, którym przyzna tytuł "Rising Star". Zgłoszenia można kierować tutaj>>>
Na zgłoszenia organizatorzy czekają do 5 sierpnia 2016 r.