Tak wynika z interpreatcji indywidualnej Dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z dnia 14 października 2011 r. Więcej>>>