Sąd Najwyższy podjął uchwałę, która jest odpowiedzią na pytanie sądu : Czy pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych nie będący radcą prawnym może być pełnomocnikiem procesowym tego Zakładu w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych?  

Sprawa dotyczyła interpretacji art. 87 ust. 2 oraz art. 460 i 476 § 4 pkt 1 kpc. Zgodnie z tymi przepisami w czasie procesu stronę może reprezentować adwokat, radca prawny, ale także pracownik osoby prawnej. Od wielu lat ZUS korzystał z tej możliwości, wysyłając na rozprawy swoich pracowników. Dwustu radców zatrudnionych w ZUS na etatach zajmowało się wyłącznie najtrudniejszymi sprawami. Jest to pogląd tylko tego składu – zastrzegł sędzia przewodniczący Kazimierz Jaśkowski. Więcej>>>

Katarzyna Żaczkiewicz-Zborska