Projekt wnieśli posłowie Platformy Obywatelskiej. Argumentowali, że obecnie obowiązujące przepisy zbyt liberalnie traktują komorników skazanych za popełnienie przestępstwa. Ich zdaniem komornik, jako funkcjonariusz publiczny, powinien w przypadku skazania od razu tracić stanowisko.
Czytaj: Łatwiej będzie odwołać komornika>>>

Po noweli komornik prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe albo prawomocne ukaranie karą wydalenia ze służby komorniczej w postępowaniu dyscyplinarnym automatycznie, bez konieczności wydania dodatkowej decyzji, zostanie odwołany ze stanowiska. O utracie statusu przez funkcjonariusza powiadamiany będzie prezes właściwego sądu apelacyjnego - zawiadomienie przesyłać będzie minister sprawiedliwości.