Nowelizacje ustawy o prokuraturze, ustawy o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy o Sądzie Najwyższym zakładają, że także sędziowie i prokuratorzy zostaną objęci takimi samymi zasadami wynagrodzenia za okres chorobowy, jak pozostali ubezpieczeni, czyli mają otrzymywać 80 proc. wynagrodzenia. Sędzia lub prokurator na zwolnieniu nadal będzie pobierał 100 proc. wynagrodzenia m.in. jeśli zwolnienie jest wynikiem wypadku przy pracy lub jeśli choroba wynikła w związku z czynnościami służbowymi lub jest skutkiem ataku.
Senat będzie debatował także nad nowelizacją ustawy o ustroju sądów powszechnych, której rozwiązania dają możliwość przywrócenia 58 z 79 zniesionych rok temu sądów. Ustawa określa kryteria, na podstawie których minister sprawiedliwości będzie miał prawo tworzenia sądów rejonowych. W myśl noweli sąd rejonowy ma być powoływany dla obszaru jednej lub większej liczby gmin zamieszkałych przez 50 tys. osób tam, gdzie rocznie wpływa minimum 5 tys. spraw. Sąd mógłby być także fakultatywnie utworzony dla obszaru zamieszkałego przez mniejszą liczbę ludności, jeśli liczba wpływających rocznie spraw wynosiłaby co najmniej 5 tys.
W końcu czerwca zeszłego roku prezydent Bronisław Komorowski zawetował obywatelską ustawę o okręgach sądowych, która m.in. miała przywrócić 79 sądów rejonowych zniesionych na początku 2013 r. w wyniku reorganizacji dokonanej na mocy reformy poprzedniego ministra sprawiedliwości Jarosława Gowina. Sejm podtrzymał to weto. Jednocześnie jednak prezydent skierował do Sejmu własny projekt zmian w ustroju sądów powszechnych, mający pozwolić ministrowi sprawiedliwości na przywrócenie niektórych sądów rejonowych. (ks/pap)