Zgodnie z projektem aplikacja sędziowska i prokuratorska ma trwać 36 miesięcy. Dotychczas szkolenie sędziów trwało 60 miesięcy, a prokuratorów 42 miesiące. Projekt zakłada likwidację tzw. aplikacji ogólnej (odbywanej przez kandydatów do obu tych zawodów) oraz tzw. stażu referendarskiego (odbywanego przez przyszłych sędziów). Większy nacisk ma być położony na praktyczne szkolenie aplikantów – zostaną oni zatrudnieni w sądach i prokuraturach okręgowych, a w miejsce dotychczasowych stypendiów będą otrzymywać wynagrodzenie. Nowelizacja zakłada ponadto utworzenie nowych stanowisk: starszych asystentów sędziego i prokuratora, jako kolejnych szczebli kariery w tych zawodach prawniczych. Starszym asystentem będzie mogła zostać osoba mająca zdany egzamin sędziowski lub prokuratorski, a także asystent z co najmniej 10-letnim stażem pracy. Senat podjął uchwałę o wniesieniu projektu 10 kwietnia 2014 r. Do Sejmu trafił on 11 kwietnia 2014 r. Pierwsze czytanie odbyło się 8 lipca 2014 r. w Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. Projekt trafił do podkomisji nadzwyczajnej. Podkomisja przyjęła sprawozdanie 13 stycznia, a komisja 4 lutego br. Komisja wnosi o przyjęcie projektu z poprawkami. Komisja zaproponowała m.in. zniesienie kadencyjności dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury – obecnie jest on powoływany na 5 lat.

Źródło: www.sejm.gov.pl,

LEX Navigator Postępowanie Cywilne - program dla nowych Klientów (licencja jednostanowiskowa)

Wydawnictwo: Wolters Kluwer Seria: System Informacji Prawnej LEX Stan prawny: Zawsze aktualny.