Komisja sejmowa 14 września br. przystąpiła do pierwszego czytania prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej  i po wysłuchaniu uzasadnienia projektu przerwała pierwsze czytanie do czasu otrzymania stanowiska rządu.
Podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Mariusz Haładyj oświadczył, że rząd popiera ten projekt. Jego zdaniem tego typu rozwiązania poprawiają jakość procesu legislacyjnego z jednej strony, a „z drugiej strony szczególnie uwzględniają interes małych i średnich przedsiębiorstw, co jest przez nas w pełni popierane”.
Według projektu ocenie skutków regulacji nie będą podlegać te projekty ustaw i rozporządzeń, które "nie dotyczą majątkowych praw i obowiązków przedsiębiorców lub praw i obowiązków przedsiębiorców wobec organów administracji publicznej".
Minister Andrzej Dera z Kancelarii Prezydenta wyjaśniał,  że projekt ma dostarczać informacji dla przedsiębiorców, że każda zmiana musi uwzględniać to, jakie będą jej skutki dla małych i średnich firm.
Zastępca dyrektora biura ds. Narodowej Rady Rozwoju Przemysław Bryksa  intencją zapisu jest „wyraźne rozłączenie, odrębnie potraktowanie praw i obowiązków majątkowych przedsiębiorców oraz odrębnie ich praw i obowiązków wobec organów administracji publicznej.
Komisja Gospodarki i Rozwoju przyjęła następnie w pierwszym czytaniu  projekt tej ustawy.