Uchwała ta została podjęta w związku z wejściem w życie ustawy o Sądzie Najwyższym.

Czytaj: Sąd Najwyższy już nowy, ale jeszcze stary>>

Zgromadzenie Ogólne sędziów SN 3 kwietnia br. jeszcze raz zaapelowało do władzy ustawodawczej i rządu o rozwagę i rozsądek.
"Nie jest jeszcze za późno na dokonanie stosownych zmian ustawodawczych oraz na skoncentrowanie uwagi na tym, co jest rzeczywistym problemem wymiaru sprawiedliwości, a więc na realnej, a nie pozorowanej zmianie procedur oraz na takim unormowaniu zakresu kognicji sądów, która pozwoli na skrócenie czasu oczekiwania na prawomocne orzeczenie oraz przybliży sądy do obywateli, w tym także przez zwiększenie udziału czynnika społecznego w orzekaniu. Ponawiamy naszą gotowość służenia pomocą w przeprowadzaniu reform o takim właśnie charakterze" - czytamy w uchwale Zgromadzenia.

Sędziowie podtrzymują swoje wcześniejsze stanowisko, że uchwalone przez Parlament i podpisane przez Prezydenta w 2017 r. nowe ustawy, dotyczące sądów powszechnych, Sądu Najwyższego i Krajowej Rady Sądownictwa - są w wielu rozwiązaniach sprzeczne z normami obowiązującej Konstytucji RP, łamią zasady trójpodziału władz, niezależności sądów, niezawisłości i nieusuwalności sędziów. Dodają też, że żadnej z tych wad nie usuwa poselski projekt ustawy o zmianie ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym, zawarty w druku sejmowym o nr 2389. Postanowienia tego projektu są typowym przykładem zmian pozornych, mających wprowadzić w błąd opinię publiczną oraz międzynarodową co do dążenia do kompromisu w zakresie ustaw dotyczących ustroju wymiaru sprawiedliwości - dodają sędziowie.

Czytaj też: PiS już nowelizuje ustawę o Sądzie Najwyższym>>

Uchwała została przyjęta przy 68 głosach „za” i dwóch głosach wstrzymujących się.
Jak informuje Krzysztof Michałowski z Biura Prasowego SN na dzisiejszym posiedzeniu sędziowie SN dyskutowali nad zmianami w funkcjonowaniu oraz analizowali sytuacją prawną Sądu Najwyższego w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 8 grudnia 2018 r. o Sądzie Najwyższym. Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego w dniu dzisiejszym zostało odroczone do dnia 13 kwietnia 2013 r. do godz. 13.00.
 

Przewlekłość postępowania sądowego

Przewlekłość postępowania sądowego>>