Jak przypomina Rzeczpospolita, od 6 stycznia 2017 r. obowiązuje jawność oświadczeń majątkowych sędziów. A to oznacza, że informacje o ich majątku można znaleźć w internecie na stronie sądu, w którym orzekają.

Ministra sprawiedliwości to jednak nie satysfakcjonuje. Proponuje rozszerzenie jawnych oświadczeń majątkowych sędziów. Mają się w nich znaleźć precyzyjne informacje o wszystkich źródłach, z których czerpią dochody, wraz z konkretnymi kwotami. Zmiana ma zapobiec sytuacjom, gdy dodatkowe dochody nie zostają ujęte w oświadczeniu majątkowym, bo zostały wydane przed jego złożeniem.

Źródło: Rzeczpospolita / Autor: Agata Łukaszewicz

Czytaj: Oświadczenia majątkowe sędziów już jawne>>