Wojciech Węgrzyn, urodził się w 1959 r.  -  do 1 kwietnia 2012 r. pełni funkcję prezesa Sądu Okręgowego w Krośnie i sędziego I Wydziału Cywilnego. Jest absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Na tamtejszym wydziale ukończył też studia podyplomowe  w zakresie prawa cywilnego
Od 2003 r. do 2009 r. był przewodniczącym Wydziału Gospodarczego w Sądzie Okręgowym w Krośnie.